Geanimeerde ledenvergadering nam afscheid van Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg

Tijdens de geanimeerde algemene vergadering in de boerderij van bestuurslid Arnold den Hollander werd op woensdagavond 8 november met warme woorden en enkele geschenken afscheid genomen van secretaris Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg (Van Ommerenpark Services BV), die er twee bestuurstermijnen van drie jaar op had zitten. Voorzitter Odette Perik (TOM Consulting) kon nog geen kandidaat voor haar opvolging voorstellen. Dat hoopt ze begin volgend jaar te doen, mogelijk tijdens een korte extra algemene vergadering bij de nieuwjaarsbijeenkomst.

Voordat afscheid werd genomen van Jacqueline werden de jaarcijfers van 2022 en de algemene ontwikkelingen op ondernemersgebied in Wassenaar besproken. Balans en resultatenrekening werden goedgekeurd, waarbij tevens wel werd afgesproken de reserve voor lobbyactiviteiten met betrekking tot de N44 een bredere bestemming te geven, zodat deze ook kan worden gebruikt om een nieuwe algemene economische visie te ontwikkelen. Kascontrolecommissielid André Onderwater (A.C.M. Onderwater- Administraties en belastingen) maakte daarna plaats voor Edwin de Mol (Mol Mediaproducties- wassenaarders.nl). De bestuurswisseling in het gemeentehuis zorgde voor grote vertraging met betrekking tot diverse voor ondernemers belangrijke zaken. Zo werd het centrumplan eerst in ijskast gestopt en er pas na maanden weer uitgehaald om nu hopelijk snel en slechts in beperkte mate aangepast in uitvoering te worden genomen. De ontwikkeling van een nieuwe algemene economische visie stond ook stil, terwijl de noodzaak daarvan in onze ogen steeds belangrijker wordt nu een aantal bedrijven niet meer op de juiste plek lijken te zitten, andere uit hun jasje groeien en er geen alternatieve vestigingsplaatsen in het dorp worden aangewezen. Een reden te meer voor de voorzitter om de leden op te roepen in grote getale naar het ontbijt met B&W op 12 december te komen, waarbij naast het vestigingsklimaat ook het verkeersbeleid en het functioneren van het ambtelijke apparaat door ons aan de orde zullen worden gesteld.

Aandacht was er na afloop ook voor de problemen waar boeren mee te maken hebben, zoals stikstof- en klimaatmaatregelen, hier ook nog in samenhang met de invulling van de Groene Zone bij het Katwijkse uitbreidingsplan Valkenhorst en de recente uitbraak van het blauwtongvirus. Maar ook kon men onder het genot van hapjes en drankjes de onderlinge contacten versterken en kreeg men bij vertrek een heerlijk pakket uit de boerderijwinkel mee.

Foto: Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg