De contributie voor het lidmaatschap van Ondernemend Wassenaar is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, uitgedrukt in fte’s. Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gedaan worden (per brief of e-mail naar Ondernemend Wassenaar) en uiterlijk 2 maanden voor afloop van het kalenderjaar.

1 fte contributie € 100,-
2 t/m 9 fte contributie € 150,-
> 9 fte contributie € 200,-