Odette Perik
voorzitter


Erik-Jan van Leeuwen
bestuurslid


Arnold den Hollander
bestuurslid


Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg
secretaris


Bert Westra
ambtelijk secretaris


Marjorie Rooijakkers
bestuurslid


Inge Zweerts de Jong
penningmeester