Odette Perik
voorzitter


Erik-Jan van Leeuwen
bestuurslid


Arnold den Hollander
bestuurslid


Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg
bestuurslid


Bert Westra
ambtelijk secretaris


Jan Diephuis
secretaris/penningmeester


Marjorie Rooijakkers
bestuurslid