Peter Römer
voorzitter


Martijn l’Ami
bestuurslid


Henk Bos
bestuurslid


Anne Staal
bestuurslid


Michel Remmerswaal
bestuurslid


Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg
bestuurslid


Bert Westra
ambtelijk secretaris


Ad Zopfi
secretaris/penningmeester


Berry van der Holst
bestuurslid