De ondernemersvereniging Ondernemend Wassenaar (OW) heeft als doel de belangen van haar leden-ondernemers zo optimaal mogelijk te behartigen. OW wil een representatieve (gespreks)partner zijn voor de overheid en andere organisaties die van belang zijn voor de leden-ondernemers. Daarnaast wil OW de gelegenheid creëren om onderling kennis en ervaring uit te wisselen én een platform bieden voor de uitvoering van (wettelijke) maatregelen. Leden van OW zijn ondernemers die gevestigd zijn in Wassenaar en ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel.

OW wil haar doelstellingen realiseren door:

  • als achterban op te treden voor de ondernemersvertegenwoordiging in het Economisch Overleg Wassenaar met de Gemeente Wassenaar;
  • contact te onderhouden en overleg te voeren met andere relevante (o.a. gemeentelijke en provinciale) organisaties en instellingen;
  • contact te onderhouden en overleg te voeren met andere, relevante platforms;
  • ledenvergaderingen te organiseren;
  • bijeenkomsten te organiseren over een specifiek onderwerp van belang voor alle of een deel van de leden.

Klik hier voor een overzicht van onze speerpunten. In algemeenheid kan gezegd worden dat Ondernemend Wassenaar standpunten inneemt inzake issues op het gebied van verkeer, bebouwing, wetten, recreatie/toerisme en de economische ontwikkeling van de gemeente Wassenaar.

OW heeft een bestuur en secretariaat en organiseert tenminste twee keer per kalenderjaar een Algemene Ledenvergadering. Leden worden tussentijds op de hoogte gehouden via een afgesloten gedeelte van de website en een digitale leden-nieuwsbrief.