Bezoeken aan RijnlandRoute afgesloten

Op woensdag 11 mei gingen we voor de derde en laatste keer op bezoek bij het RijnlandRoute Informatiecentrum. Dit keer was de groep een kleine 20 personen groot. Zij kregen hetzelfde programma voorgeschoteld als de eerdere keren. Dus een uitgebreide uitleg over de drie deelprojecten (vernieuwing en verbreding van de N206 (Tjalmaweg), verbinding tussen A4 en A44 met o.m. de Corbulotunnel en de vernieuwing en verbreding van de Europaweg, Lammebrug en Lammenschansplein). Waar beide eerstgenoemde deelprojecten snel hun voltooiing naderen, is het laatstgenoemde nog steeds niet aanbesteed. Een bezoek aan de geboorde tunnels was er ook dit keer niet bij. Wel meldden voorlichters Cynthia Verloop en Margit Dokter dat binnen niet al te lange tijd een open dag voor een tunnelbezoek zal worden georganiseerd, waarover ook wij zullen worden geïnformeerd, zodat leden die een kijkje in de tunnel willen nemen, daartoe alsnog in de gelegenheid worden gesteld. Wij mochten het ondertussen doen met een kijkje vanaf de uitkijktoren naar de tunnelmond aan de A4-kant en het steeds verder gestalte krijgende knooppunt Hofvliet. Overigens duurt het nog wel even voordat de tunnel echt in gebruik kan worden genomen. Voor het testen van alle veiligheidssystemen is niet minder dan een jaar uitgetrokken. In 2023 moeten de eerste auto’s door de tunnel rijden, maar in welke maand dat wordt, kon men ons nog niet vertellen. De bezoekers hopen zo spoedig mogelijk, want de verwachtingen van het effect van de RijnlandRoute op de doorstroming van het verkeer in onze regio zijn hooggespannen.

Foto: Vanaf de uitkijktoren heeft men een goed uitzicht op de tunnelmond aan de A4-zijde en op dit plaatje het verkeersknooppunt Hofvliet (Foto: Jan Diephuis)