Succesvolle banenmarkt voor Oekraïense vluchtelingen

De ‘Job Market’ in The American School of The Hague (ASH) op zaterdagmiddag 7 mei was een schot in de roos. Ondanks de korte voorbereidingstijd, de meivakantie en moederdagdrukte waren toch genoeg ondernemers naar de school gekomen om de in grote getale aanwezige Oekraïense vrouwen -mannen ontbraken uiteraard- een hoopvol perspectief op werk te bieden. Zo’n drie uur lang werden informatie en gegevens uitgewisseld, die ongetwijfeld tot de nodige arbeidsovereenkomsten zullen leiden.

Wethouder Caroline Klaver opende de markt met een welkomstwoord, waarin zij met behulp van enkele tolken de bedoeling nog eens duidelijk uiteenzette en de aanwezige ondernemers aan de werkzoekenden voorstelde. Gerko Visée van The Hague International Centre  legde uit aan welke voorwaarden de Oekraïners en bedrijven moeten voldoen, voordat men aan de slag kan. Zo zijn een Burgerservicenummer (BSN) en een bankrekeningnummer verplicht en zijn uitbetalingen in contanten uit den boze. Vervolgens gingen de werkzoekenden langs bij vertegenwoordigers van grote Wassenaarse bedrijven, winkels, horeca en twee uitzendbureaus. Al deze werkgevers  waren aanwezig om geschikt werk aan te bieden.

In hoeverre de markt werkelijk mensen aan het werk helpt en ondernemers aan de invulling van openstaande vacatures moet nog worden afgewacht. De ontwikkelingen in het land van herkomst zullen uiteindelijk bepalen of men hier voor kortere, langere of misschien wel altijd blijft. Ondernemers zullen met deze onzekerheid moeten dealen. De werkzoekenden, die wij hebben gesproken, bleken over het algemeen goed opgeleid, behoorlijk Engels te spreken en bereid de handen flink uit de mouwen te steken. Ook als het werk betreft, dat niet helemaal bij hun opleiding en bekwaamheden past.

Gemeente en Ondernemend Wassenaar beraden zich nog over een vervolg op deze activiteit, waarbij ook de gemeente en ondernemersvereniging uit Voorschoten zijn aangehaakt en waaraan ook het Werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal een bijdrage leverde.

Een woord van grote dank gaat uit naar de ASH voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Dit geldt eveneens voor de vele vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat er naast drankjes ook heerlijke zelfgemaakte lekkernijen te nuttigen waren.

Graag horen wij nog van de deelnemende bedrijven hoe zij de markt hebben ervaren, of de gelegde contacten tot indiensttredingen hebben geleid en welke suggesties zij voor een vervolg hebben. Zij kunnen daartoe een email sturen naar secretariaat@ondernemendwassenaar.nl. Een aantal ondernemers had voor de bijeenkomst gemeld ook vacatures te hebben, maar 7 mei verhinderd te zijn. Ook zij en alle andere ondernemers kunnen hun ideeën melden.

Een woord van grote dank gaat uit naar ASH, die niet alleen om niet de ruimte maar ook de uitstekende verzorging van de inwendige mens van alle bezoekers beschikbaar stelde.

Foto: Veel belangstelling van Oekraïense vluchtelingen aan de tafels van de bedrijven tijdens de banenmarkt in The American School of The Hague op zaterdag 7 mei (Foto: Anton Overklift)