Welke coalitie krijgt het voor het zeggen in Wassenaar?

De kiezers hebben op 14, 15 en 16 maart hun keuze gemaakt. VVD en Hart voor Wassenaar krijgen beide 5 zetels in de Wassenaarse gemeenteraad, Lokaal Wassenaar 3, CDA, D66 en Groen Links elk 2 en PVDA en Democratisch Liberalen Wassenaar ieder 1. Er zijn dus minimaal drie partijen nodig om een meerderheid (11 zetels of meer) in de raad te krijgen. Informateur Martijn Bolkestein heeft geen eenvoudige opdracht.

Voor ons als ondernemers is niet zo zeer van belang wie de touwtjes in handen krijgen, als wel wat zij gaan doen. Daarvoor hebben wij medio vorig jaar onze Economische Agenda 2022-2026 geschreven en die gaan wij nu bij de diverse fracties weer onder de aandacht brengen. Daartoe zijn al afspraken voor overleg met prominenten van de verschillende partijen gepland.

Natuurlijk hopen wij dat veel van onze ideeën in het coalitieakkoord terug te vinden zullen zijn en dat de Wassenaarse toekomstige coalitie niet wordt geconfronteerd met een situatie als Rutte IV, dat het regeerakkoord binnen een half jaar alweer op veel punten moet bijstellen. Tot nog toe heeft de plaatselijke politiek naar onze mening veel te weinig oog voor het belang van een gezond bedrijfsleven in het dorp.

Het belangrijkste is dat de partijen die hun handtekening zetten, samen de uitdagingen waarvoor ons dorp staat en komt te staan zullen aanpakken en daarbij een open oog zullen houden voor goede ideeën uit de kringen van de oppositie en breed levende wensen bij de plaatselijke bedrijven en ondernemers en in de Wassenaarse samenleving. We vertrouwen erop dat in de komende periode meer daadkracht door het Wassenaarse bestuur wordt getoond en dat het niet alleen bij goede bedoelingen en praten blijft. Bovendien zien we graag dat besluiten pas worden genomen als de consequenties zijn overzien en acceptabel worden geacht voor/door de inwoners en ondernemers.

De uitdagingen zijn groot op meerdere fronten, zoals gezondheid, milieu, verkeer, bedrijvigheid en woningbouw. En mogelijk zal Wassenaar tientallen, zo niet honderden vluchtelingen voor kortere of langere tijd moeten huisvesten. Veel werk aan de winkel dus voor veel belanghebbenden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je waar nodig op de hoogte van de stand van zaken.

Nu we eindelijk op de goede weg lijken wat betreft Corona, hopen we ook ondanks de spanningen in Oekraïne, dat je als ondernemer weer op een normale manier kan doen waar je goed in bent: ondernemen.

Hartelijke groeten,

Odette Perik, voorzitter

Klik hier door naar onze Economische Agenda 2022-2026