Economische Agenda 2022-2026

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben wij een Economische Agenda 2022-2026 opgesteld, waarin in 10 punten onze belangrijkste ideeën voor de nabije toekomst zijn verwoord. Wij hopen er veel (liefst alles) van terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van de plaatselijke politieke partijen, het na de verkiezingen te sluiten coalitieakkoord en de beleidsuitvoering voor en in de komende gemeenteraadsperiode. Wij hebben daartoe het document naar de leden van de gemeenteraad gestuurd met het verzoek het door te leiden naar de verkiezingsporogrammacommissies.

Het is onze bedoeling de verkiezingsprogramma’s tegen het licht van onze eigen Economische Agenda te houden en daaraan een score voor de diverse partijen te verbinden en onze leden en het Wassenaarse publiek daarover te informeren. Zodra dit vergelijkend onderzoek is afgerond, wordt daarover op deze site gepubliceerd.

Lees hier onze in 10 punten samengevatte Economische Agenda 2022-2026