Ondernemend Wassenaar fel tegen afwaardering N44

In de Telegraaf van 16 maart jl. staat een artikel waarin wethouder Klaver (VVD), verantwoordelijk voor verkeerszaken in Wassenaar, het plan voor de afwaardering van de N44 aan minister Harbers van Verkeer en Infrastructuur presenteert. Wij zijn hierdoor onaangenaam verrast, want wij zijn mordicus tegen dit plan.

Volgens ons is en blijft Wassenaar gebaat bij een goede toegankelijkheid van het dorp en een soepele doorstroming van het verkeer ter plaatse en in de regio. De A4 waarnaar de opstellers van het plan, na gereedkomen van de RijnlandRoute, het doorgaande verkeer tussen Den Haag en Amsterdam willen leiden, is nu al overvol. Dat wordt dan dus alleen maar erger. Zeker voor bedrijven die niet alleen op de plaatselijke markt opereren, maar in de hele regio, of nog verder actief zijn, wordt Wassenaar moeilijker bereikbaar, temeer omdat de gemeente Wassenaar ook de Katwijkseweg wil afwaarderen.

Tunnel en/of ongelijkvloerse kruisingen

Wij hebben zeker begrip voor de behoefte om de oostelijke delen van het dorp, zoals de Horsten en Kerkehout meer bij de rest van het dorp te betrekken. Daarom hebben wij ook steeds gepleit voor een tunnel onder het huidige tracé. Zoals Voorschoten erin geslaagd is te voorkomen dat de RijnlandRoute het dorp in tweeën deelt, kan ervoor worden gezorgd dat een tunnel onder de huidige N44 de twee nu gescheiden delen van Wassenaar weer aanéén smeedt. Of, als dat financieel niet haalbaar is, vier verdiept aangelegde ongelijkvloerse kruisingen ter plaatse van de kruising A44/N44/Rozenweg, de kruising N44/Lange Kerkdam, de afslag van de Van der Oudermeulenlaan en de afslag van de Houtlaan. In tegenstelling tot een tot tweebaansweg afgewaardeerde N44 met gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen, want daarop mag in de plannen nog altijd 50 km per uur worden gereden. En blijft het dus heel erg oppassen geblazen. Ook willen wij graag eerst zien wat de effecten van de komst van de RijnlandRoute zijn, nadat deze in gebruik is genomen. Grote delen van het project zijn naar verwachting medio 2023 klaar, maar de herinrichting van het Lammenschansplein en de Europaweg in Leiden, die onderdeel uitmaken van het grote RijnlandRoute-plan en ook effect heeft op het Wassenaarse verkeer, is dan nog lang niet gereed en moet nu zelfs nog worden aanbesteed.

Voor haar beurt

Wethouder Klaver heeft, wat ons betreft, voor haar beurt gesproken. De effecten van een afwaardering voor het verkeer ter plaatse en in de regio zijn in elk geval bij ons nog niet bekend. Ook in buurgemeente Voorschoten worden de ondernemers niet blij van het voorgestelde plan. Daar vreest men voor een verdere toename van het toch al drukke verkeer op de zogenaamde verkeerstraverse, die van noord naar zuid door het hart van Voorschoten voert. Want hoe men het ook wendt of keert, een nog steeds groeiend aantal personen- en vrachtauto’s moet dagelijks ergens zijn in onze regio. Of het nu komt door The Mall of The Netherlands in Leidschendam, dat miljoenen bezoekers per jaar trekt, of een groot nieuwbouwproject als Valkenhorst op het voormalige marinevliegkamp en al die andere nieuwe woningen die in de regio worden gerealiseerd, de verkeersbewegingen nemen alleen maar toe. Schrappen van een hoofdroute als de N44 van Noord naar Zuid v.v. in dit deel van de provincie Zuid-Holland is dan wel het laatste wat je moet overwegen, vinden wij.

Oproep aan de nieuwe gemeenteraad

Wij roepen de nieuwe gemeenteraad op kritisch te kijken naar het optreden van de wethouder met betrekking tot dit dossier. Alleen als onomstotelijk vaststaat dat het verkeer in Wassenaar en de regio niet wordt belemmerd als de capaciteit van de N44 zo drastisch wordt verminderd, kan volgens ons aan uitvoering van dit plan worden gedacht. En daar zijn wij nog geenszins van overtuigd. Wassenaar en zijn bedrijven, winkels en horeca en last-but-not-least Duinrell en andere recreatiebedrijven moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven.