Declareer je precariobelasting 2021 op tijd

In 2021 heeft de gemeente besloten om slechts een deel van de precariobelasting voor terrassen en uitstallingen van de horeca en winkels in rekening te brengen. Van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heb je inmiddels een aanslag voor de resterende precariobelasting ontvangen. Ook dit bedrag vergoedt de gemeente Wassenaar (klik hier door naar de brief van de gemeente hierover van 13 januari). Hoe?

1. Betaal het bedrag van je aanslag aan de BSGR binnen de aangegeven termijn en;

2. Stuur je aanslag samen met je rekeningnummer binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag naar economie@wassenaar.nl.

Te laat ontvangen aanslagen vergoedt de gemeente niet, dus wees er op tijd bij als je nog niet van de vergoeding gebruik hebt gemaakt.

De vergoeding van de precariobelasting staat binnen 30 dagen na indiening op je rekening.