Vijf vragen aan… Odette Perik | TOM Consulting

‘Wassenaar kan niet zonder ondernemers!’

Ze is heel uitgesproken over het nut van bedrijven en bedrijvigheid in het dorp. Daarom is ze ook voorzitter van Ondernemend Wassenaar geworden, terwijl ze hier zelf bedrijfsmatig maar weinig zaken doet. We spreken Odette Perik (55) van TOM Consulting, die als organisatieadviseur en interimmanager al vele klussen klaarde en graag in de huidige uitdagende tijd als vrijwilliger een bijdrage levert aan een goed ondernemersklimaat.

Wat doe je precies voor de kost?
“Dat valt moeilijk in een paar woorden uit te leggen. Ik word door grote instellingen als banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen maar ook andersoortige bedrijven ingeschakeld om een intern organisatorisch probleem op te lossen. Of te helpen bij het bepalen van een nieuwe strategie. Doel is altijd dat ik mezelf zo snel mogelijk overbodig maak. Meestal ben ik dan ook weer binnen een half tot een heel jaar weg bij een bedrijf. Voortdurend nieuwe uitdagingen dus. Daar hou ik wel van.”

En wat doe je privé?
“Ik heb jarenlang gehockeyd en ben actief geweest in het bestuur van de Kieviten. Tegenwoordig golf ik graag. En ik snakte ernaar dat de sportscholen weer open gingen. Nu kan ik tenminste ook weer fitnessen! Ik heb ook een aantal professionele kookcursussen onder andere bij het Ritz in Parijs gevolgd om zo af en toe vrienden en vriendinnen bij een etentje bij mij thuis in Rijksdorp aangenaam te kunnen verrassen. De pleegzorg heeft een bijzonder plaatsje in mijn hart. En dan in het bijzonder de crisisopvang. Ik hoop dit jaar opnieuw een kind in moeilijkheden weer een poosje een veilige en fijne omgeving te kunnen bieden als nieuw begin van een gezondere leefsituatie.”

Hoe kijk je aan tegen het huidige ondernemersklimaat in het dorp?
“De Wassenaarse ondernemers vormen een hechte gemeenschap. En dat is mooi. Zij worden wel geconfronteerd met de focus van de gemeente op de woonfunctie van het dorp en dan met name voor mensen met een ruime beurs. Bij een goed woonklimaat hoort echter ook voldoende bedrijvigheid. Winkels, horeca en leveranciers in de directe omgeving. En die staan voortdurend onder druk. Nu door corona maar bijvoorbeeld ook plannen om (bedrijven)terreinen te veranderen in woonwijken voor ‘the happy few’. Aan de fysieke ruimte voor bedrijven mag in onze qua oppervlakte heel grote gemeente wat mij betreft niet geknabbeld worden. En (nieuwe) medewerkers van bedrijven moeten hier ook een passend huis kunnen vinden. Daar is de kwaliteit van de hele Wassenaarse samenleving erg mee gediend.”

Hoe zie jij de komende tien jaar voor je?
“De hele wereld staat voor enorme uitdagingen, die Wassenaar zeker ook raken. Op dit moment het bedwingen van de pandemie natuurlijk, waarvan de nasleep voor een aantal zaken ongetwijfeld nog jaren gaat duren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de duurzaamheidsopgave, bereikbaarheid en mobiliteit. Gelukkig wel met voldoende nieuwe kansen en werk, ook voor de ondernemers in ons eigen dorp. Zoals het gasloos maken van alle meer dan 10.000 panden en de daarvoor te zoeken alternatieven. En alle benzine-, diesel- en lpg-auto’s die moeten worden vervangen.”

En welke rol kan Ondernemend Wassenaar hierin spelen?
“OW kan prima de verbinding tussen het lokale bedrijfsleven en de gemeente maken om alle plaatselijke problemen, die zich bij de omschakeling ongetwijfeld zullen gaan voordoen, soepel en tot ieders tevredenheid op te lossen. Het is daarvoor wel belangrijk dat veel ondernemers zich aansluiten en zich door ons vertegenwoordigd weten. Daarnaast kunnen wij een rol spelen in de kennisoverdracht. Niet op technisch vlak natuurlijk, maar wel inzake algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Met ledenbijeenkomsten bijvoorbeeld, maar ook onderlinge bedrijfsbezoeken. Er valt vaak van de buurman om de hoek al heel veel te leren.”

Odette Perik
TOM Consulting
Pieter Postlaan 16
2242 PL  Wassenaar
T 06-27005909
E operik@tomconsulting.nl

Bij de foto: Odette Perik, de nieuwe voorzitter van Ondernemend Wassenaar wil de rol van de ondernemersvereniging in het dorp graag versterken (Foto: PR)