Economie Leidse regio laat veerkracht zien

In het pandemiejaar 2020 is de economie van de Leidse regio licht gegroeid. Dat blijkt uit de Index071, de regionale economische monitor opgesteld door bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071. Die lichte groei is volgens de onderzoekers een mooi resultaat gezien de economische ontwrichting die de pandemie heeft veroorzaakt. De cijfers laten zien dat de Leidse regio weerbaar en veerkrachtig is gebleken. Het is het life sciences & health cluster dat de regio voortstuwt. De bezoekerseconomie is de grote uitzondering, daar lopen de cijfers als verwacht flink terug.

De gemeenten uit de regio zijn complementair en werken ieder ook aan het versterken van de eigen economische kracht. De index laat hierin wel tempoverschillen zien. Economie071 ziet het als een uitdaging om hier gebruik van te maken, zodat de regio als geheel profiteert. Met het oplevende economische tij komen bovendien twee ‘oude’ structuurproblemen weer naar boven in de index: de schaarste aan gekwalificeerd personeel en de oververhitte woningmarkt.

Crisiseffecten

De crisisrobuustheid van de regio werd al eerder voorspeld in twee coronarapportages die vorig jaar in opdracht van Economie071 zijn opgesteld. De nieuwe Index071 bevestigt die prognose met een aanhoudende groei van het kenniscluster. De coronacrisis lijkt niet als een rem, maar als een gaspedaal te werken voor het Bio Science Park en de onderwijs- en kennisinstellingen, aldus de onderzoekers. Tegelijkertijd is er een andere kant aan het verhaal. De bezoekerseconomie is nagenoeg stilgevallen. Veel bedrijven en zzp’ers kregen overheidssteun. Een deel van de werknemers verloor zijn of haar baan. Honderden scholieren en studenten hebben geen stage kunnen lopen. Ook rouw en verdriet ging niet aan de regio voorbij. De uitgebreide overheidssteun maskeert veel economisch verlies, de strakke toetsingsstructuren in het onderwijs zijn onderbroken en belangrijke investeringsbeslissingen van mensen en bedrijven zijn uitgesteld. De ware crisiseffecten laten zich mogelijk daarom pas over een paar jaar meten, aldus de analyse van Blaauwberg.

Veerkrachtindex

De verschijningsdatum van Index071 is dit jaar vertraagd. Ook dat heeft alles met de pandemie te maken. De lockdowns hebben veel werkprocessen verstoord waaronder de reguliere dataverzameling die de basis vormen van de index. In februari is daarom tussentijds een veerkrachtanalyse gemaakt. Hierin is de Leidse regio vergeleken met de 41 andere regio’s in Nederland. De cijfers laten zien dat regio 071 een mooie 6e plaats inneemt. Ontwikkelpunten zijn er ook: de werkgelegenheid is nog beperkt evenals het aantal ondernemers in de regio.

Bureau Blaauwberg geeft op maandag 11 oktober om 16.00 uur een mini-college over de regio-economie gevolgd door een keuzeprogramma met aandacht voor actuele thema’s van Economie071 zoals digitalisering het Human Capital Actieplan. Belangstellenden kunnen de uitzending online volgen door een account aan te maken op het platform https://economie071.live. Op de website www.economie071.nl is het hele programma van de uitzending te vinden.

Methode

De index meet de ontwikkeling van 32 parameters die een relatie hebben met de agenda van Economie071. Per parameter wordt een indexcijfer bepaald die de groei of krimp sinds basisjaar 2014 meet. Alle indexcijfers tellen op tot een totaalcijfer, die uitdrukking geeft aan de algehele economische ontwikkeling. In 2020 komt het indexcijfer op 115 uit. Een groei van één indexpunt ten opzichte van 2019. Binnen dat ene indexgetal zijn grote verschillen zichtbaar. Op de thema’s kenniseconomie, ondernemerschap en talent is de groei 6 tot 7 indexpunten. De bezoekerseconomie levert juist 20 indexpunten in ten opzichte van 2019.

Klik hier door naar de Index071 2020-2021 Monitor

Klik hier door naar een essay over het 071 gebied een jaar na het begin van de coronacrisis

Klik hier door naar ons bericht over het minicollege op 11 oktober