Inspiratiebijeenkomst realistisch verduurzamen bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Klappolder Bleiswijk
28 september 2021 16.00-19.00 uur

Bedrijventerreinen verduurzamen, welke ondernemer wil dat niet? Zonnepanelen op het dak brengen je energierekening omlaag. Klimaat-adaptieve maatregelen, zoals wateropvang en groenvoorzieningen, voorkomen dat je installaties vastlopen door hittestress. Én al die activiteiten zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Het ondernemerschap op bedrijventerreinen levert een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Bedrijventerreinen moeten toekomstbestendig ingericht worden, met aandacht voor duurzame mobiliteit, energiebesparing en circulariteit. Maar hoe pak je dit aan op een realistische manier? Over dit thema organiseren het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB-Nederland en IVN, het instituut voor natuureducatie, een inspiratiebijeenkomst op 28 september van 16.00-19.00 uur.

Tijdens het programma is het mogelijk deel te nemen aan een rondleiding over het terrein onder leiding van Dave Heesakkers en Rene Geujen van vastgoedbedrijf Next Level, en de provincie Zuid-Holland.

Sprekers
• Dagvoorzitter Yousef Yousef, voorzitter netwerk Groene Groeiers
• Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West over stapelen van transitiefuncties; van klimaatadaptatie tot duurzame energie
• Jelle de Jong, algemeen directeur IVN ‘Wat weten ze bij de High Tech Campus of Schiphol Trade Park over vergroenen wat wij nog niet weten?’ Jelle licht het project ‘Vergroenen bedrijventerreinen’ toe, waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan bij het Nationale Groeifonds.
• Groene groeier Marc van der Heijden, oprichter van Bee in Balance. Hij plaatst bijenkasten en ecosystemen op bedrijventerreinen. Samen met liftenproducent Kone zal hij uitleggen wat de meerwaarde voor ondernemers is.
• Gedeputeerde Willy de Zoete gaat in op het provinciaal beleid voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. De provincie Zuid-Holland loopt daarin voorop.

Van harte welkom zijn ondernemers met een pand of fabriek op een bedrijventerrein in Nederland, vastgoedbedrijven, groene groeiers, parkmanagers en medewerkers van werkgeversorganisaties, provincies en gemeenten.

Aanmelden
Het is belangrijk dat je je aanmeldt via deze link. De organisatoren zien uit naar je komst.