Voldoet jouw kantoor al aan de energielabel eis?

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Het is dus zaak om snel na te gaan of jouw kantoor over een dergelijk label beschikt en zo niet dat gauw aan te vragen en/of als het gebouw niet aan de eisen daarvoor voldoet, alsnog de benodigde aanpassingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat je er kunt blijven werken.

Het begrip kantoorgebouw moet je breed opvatten. Het kan bijvoorbeeld onderdeel van een gebouw met meerdere functies zijn. Het gaat om minimaal 100 m2, maar als meerdere kleine kantoren in een gebouw zijn gevestigd, worden de m2 daarvan wel bij elkaar opgeteld. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor het (verkrijgen van het) label, maar je zou als huurder hem of haar wel op de verplichting kunnen wijzen, want een eventuele verplichte sluiting treft natuurlijk in de eerste plaats jou en eventuele andere gebruikers.

Meer informatie over dit onderwerp vind je hier