Onderzoek cyberincidenten

Op 29 september organiseerden wij een digitale Cybercrime Security Awareness Training, waarvoor zo’n 25 leden zich inschreven. De training werd verzorgd door NFIR uit Den Haag, waarbij momenteel een student opsporingscriminologie stage loopt, die een online onderzoek is gestart naar de ervaringen van MKB-bedrijven met 1-250 medewerkers met cyberincidenten en de cybersecurity maatregelen, die zijn genomen.

Heb je te maken gehad met cyberincidenten of erover gehoord en cybersecurity maatregelen genomen, dan kun je aan het onderzoek deelnemen via deze link. Het invullen van de enquête duurt niet meer dan 10 minuten. Deelnemen kan tot eind april 2021.

In het kader van de bestrijding van dit groeiende probleem bevelen wij deelname aan dit onderzoek van harte aan.