Vijf vragen aan… Edgar Boesenach | Boesenach Advies

‘Fijn als ik van toegevoegde waarde kan zijn’


Hij heeft geen klant in Wassenaar en toch is hij lid van Ondernemend Wassenaar en zeer betrokken bij het wel en wee van het dorp, waar zijn vrouw en hij inmiddels jaren wonen, hun twee inmiddels naar Amsterdam uitgevlogen kinderen hebben zien opgroeien en ondanks het naderen van de pensioenleeftijd nog zeker vijf jaar aan het werk wil blijven: Edgar Boesenach (65) van Boesenach Advies.

Kun je wat meer over jezelf vertellen?
“Oorspronkelijk kom ik uit Den Haag. Daar ben ik bij een accountantskantoor begonnen als aankomend assistent accountant. Na een jaar of zeven en het behalen van de titel Accountant-Administratieconsulent ben ik een eigen kantoor gestart en heb dat uitgebouwd tot een zaak met uiteindelijk acht medewerkers. In 2000 ben ik gaan samenwerken met een groot administratiekantoor. Ik heb in 2006 mijn kantoor aan hen overgedaan om onder de naam Boesenach Advies alleen verder te gaan. Dat hing samen met mijn wens om meer tijd vrij te maken voor een project in het regenwoud in Guyana, waar ik al sinds 1979 bij betrokken was en waarvoor ik regelmatig op reis moest. In 2013 ben ik hiermee gestopt en uit het project gestapt. Mijn echtgenote is werkzaam in de thuiszorg met onregelmatige werktijden. Zelf werk ik nu volledig vanuit huis, waardoor onze beide banen goed te combineren zijn. We zijn sinds kort ook opa en oma. Mijn echtgenote is helemaal in de wolken. Het is een heerlijk kereltje!”

Wat vind je het leukste aan je werk?
“Het leukste vind ik wel als ik echt van toegevoegde waarde ben voor een bedrijf. Ik heb een aantal startups in Nederland van buitenlandse ondernemingen mogen begeleiden, waarbij je echt met alle facetten van het ondernemen te maken krijgt. Goed adviseren is nog steeds mensenwerk, terwijl de administratieve werkzaamheden meer en meer geautomatiseerd worden. Wat het laatste betreft, ga ik niet overal in mee, maar het is natuurlijk wel zaak de administratieve functies van bedrijven te blijven optimaliseren.”

Waarom ben je lid van Ondernemend Wassenaar geworden?
“Hoewel ik geen klanten in het dorp heb, vond ik het toch belangrijk het initiatief om de ondernemers samen te brengen en hun gezamenlijke belangen te behartigen te steunen toen Ondernemend Wassenaar werd opgericht. Als ik alleen al denk aan zaken als het verkeer, de groene buffer met de nieuwe Katwijkse wijk Valkenhorst en de gevolgen van de pandemie voor veel bedrijven, is het alleen maar goed als ondernemers één vuist te maken naar bijvoorbeeld de gemeente. Daarnaast vind ik ook de voorlichtingsbijeenkomsten en het onderlinge contact belangrijk. Hopelijk kan Ondernemend Wassenaar na de huidige corona pandemie weer snel de initiatieven op dit gebied opstarten.”

Welke zaken baren je zorgen?
“Gebrek aan deskundigheid bij de overheid. Corona met mutaties is een blijvertje. Dat zal misschien wel tot een jaarlijkse prik zoals tegen de griep leiden. Hopelijk pakt men dat dan sneller en beter aan dan de start van het huidige vaccinatieproces. Ook ben ik bang voor missers bij de huidige heroriëntatie op onze gemeentelijke toekomst. Worden we straks niet opgegeten door Leiden en/of Den Haag of weten we onze zelfstandigheid te bewaren door strategische allianties aan te gaan met bijvoorbeeld Leidschendam-Voorburg nu de samenwerking met Voorschoten een kostbaar en heilloos avontuur is gebleken?”

Wat doe je nu zoal voor de gemeenschap?
“Ik ben als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) in de Van Heeckerenstraat. Ik help bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen bij het invullen van hun aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting en bij eventuele toeslagen. Niet onbelangrijk gezien de recente toeslagenaffaire. Hoewel ik daar zelf niet direct bij betrokken ben, vind ik het mooi dat SMOW kortgeleden een loket voor ondernemers (Zelfstandigenloket) is gestart. Want ook in ons mooie dorp heeft een aantal ondernemers het nu erg moeilijk. Ik adviseer iedereen op wie dit van toepassing is niet te aarzelen daarnaartoe te gaan.”

Boesenach Advies
Edgar Boesenach
Deijlerweg 24, 2241 AG  Wassenaar
T 070-5144887
E edgar.boesenach@bosa-nl.com

Bij de foto: Edgar Boesenach (Boesenach Advies): “Fijn als ik van toegevoegde waarde kan zijn.”