Vergeet de coronasubsidies niet!

Ook in Wassenaar hebben veel bedrijven het zwaar door de coronacrisis. Winkeliers, die in december topomzetten behoren te draaien, moesten sluiten en zitten nu met onverkochte en straks waarschijnlijk onverkoopbare wintervoorraden. Horecazaken gingen voor de tweede keer voor lange tijd dicht. En hoewel flink wat mensen een feestmaaltijd lieten thuis bezorgen, bracht dat natuurlijk lang niet zoveel geld in het laatje als een vol restaurant tijdens de kerst. Ook in sommige andere branches was het kommer en kwel. Reden voor ons om de belangrijkste steunmaatregelen van de overheid voor het MKB op een rijtje te zetten en jullie op te roepen daar toch vooral gebruik van te maken. Wel of geen subsidies kunnen een in principe gezond bedrijf in deze rare tijd soms maken of breken. Voor wie ze niet allemaal paraat heeft, sommen we hieronder de belangrijkste nog even op.

Noodmaatregel Overbrugging werkgelegenheid
Bij een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van 2019  kan nog steeds een tegemoetkoming voor salarissen van medewerkers worden gevraagd. De perioden moeten uiteraard wel aansluiten.  Bij een 1e aanvraag of het overslaan van de 2e NOW periode kan nog steeds voor de 3e NOW periode een tegemoetkoming worden aangevraagd voor bijvoorbeeld de periode december tot en met februari (medio februari).

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
De subsidie is voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers uit alle bedrijfssectoren komen in aanmerking. De TVL bestond al maar sinds de lockdown van december is de aanvraagtermijn voor deze TVL verlengd. Voor het 4e kwartaal van 2020 kan deze nog worden aangevraagd tot 29 januari a.s. Daarnaast zijn de percentages van de tegemoetkoming verhoogd. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Als een ondernemer reeds voor het 4e kwartaal 2020 TVL had aangevraagd dan volgt automatisch een nabetaling.

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)
Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden ontvangen één keer een opslag van 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. Het maximale bedrag is € 20.160. Deze tegemoetkoming is gekoppeld aan de TVL en komt bovenop de TVL Q4 2020.

Langer bijzonder uitstel Belastingen
Ook na 31 december 2020 kan er nog voor de belastingschulden voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Het kabinet heeft namelijk de termijn hiervoor verlengd tot 1 april 2021. Voor ondernemers die dit jaar al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 april 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet meteen na 1 april 2021 te worden voldaan. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden blijft voorlopig staan op 1 juli 2021. De terugbetaling zal straks (zoals het nu is aangekondigd) moeten plaatsvinden in 36 maanden waarbij er nauwelijks rente verschuldigd zal zijn. Mocht u willen weten hoeveel schuld er precies uit staat dan is dit via uw adviseur snel en eenvoudig op te vragen bij de belastingdienst.

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
De TOZO is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar u staat ingeschreven. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden, tenzij u als ondernemer weer inkomsten heeft boven het sociaal minimum. Voor de aanvraag geldt inmiddels wel een partnerinkomentoets maar nog steeds geen vermogenstoets. Het loket voor Wassenaar bevindt zich in Leidschendam. Kijk eerst op wassenaar.nl/bijstand-voor-zelfstandigen.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Om bedrijven te stimuleren om ook tijdens de coronacrisis te investeren – en eventueel investeringen naar voren te halen – treedt per 1 januari 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in werking. Het betreft een tijdelijke regeling voor 2 jaar, waarin bedrijven voor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing kunnen toepassen. De afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8% voor investeringen boven dat bedrag. Investeringen van ten minste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000 per aanvraag komen voor de regeling in aanmerking. De investeringen moeten betrekking hebben op verplichtingen voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen, die zijn aangegaan na 1 oktober 2020. De betaling(en) voor de investeringen moeten volledig in 2021 of 2022 zijn gedaan. Bovendien moet het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik zijn genomen.

Verder wijzen wij je er graag op dat er nog meer maatregelen in de maak zijn. We adviseren je daarom het nieuws nauwlettend te blijven volgen en waar mogelijk je voordeel te doen met de steunmogelijkheden die worden geboden. Ondernemers zijn door overheidsmaatregelen in de problemen gekomen en behoeven zich dus zeker niet te schamen als ze een beroep op diezelfde overheid doen om hen uit de zorgen te helpen.

Tot slot wijzen wij je op de vele informatie die over alle steunmaatregelen te vinden is op kvk.nl en het KVK Coronaloket (0800-2117) dat je op werkdagen tussen 8.30 en 17 uur voor specifieke vragen kan bellen.