Derde steunpakket rijksoverheid in het kort

Hier de maatregelen van de rijksoverheid voor bedrijven voortvloeiend uit het derde steunpakket op een rij:

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten regeling

Deze is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. De TVL wordt opgedeeld in 3 kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.  TVL is vanaf medio november 2020 aan te vragen tot en met 29 januari 2021 voor kwartaal 4 2020 (okt t/m dec 2020

 NOW3 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De NOW3 is verdeeld in drie tijdvakken:

1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
2: van 1 januari tot 1 april 2021
3: van 1 april tot 1 juli 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2,  kan de werkgever nu gebruik maken van de NOW 3.
NOW3.1  kan vanaf 16 november tot en met 13 december worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021.

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt.

Verdere verlengde steunregelingen:

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen zijn de corona-garantieregelingen de KKC en de GO-C verlengd tot en met 30 juni 2021.

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. Dit overbruggingskrediet is gericht op kleine bedrijven, doordat de Nederlandse overheid voor 95% garant, kunnen deze ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000.

GO-C regeling: Garantie Ondernemersfinanciering-Corona

Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat.

Meer inzicht in geldende regelingen per ondernemer via regelingencheck van KvK of Coronacalculator VNO-NCW/MKB Nederland