Vijf vragen aan… Arnold den Hollander | Stal en Boerderijwinkel Den Hollander

‘Wassenaar is een fijne plaats om te boeren’

Aan de noordrand van Wassenaar runnen Arnold (45) en Mireille (44) den Hollander één van de laatste ongeveer tien boerenbedrijven, die het dorp nog rijk is. Een enthousiast koppel dat met veel passie geniet van hun werk en het prachtige weidegebied waarin dat plaatsvindt. De winkel loopt zo goed dat Mireille niet eens tijd heeft om mee te praten tijdens het interview. Hard werken is echter geen straf, aldus Arnold. 

Is boeren nog wel leuk in deze tijd?

“Zeker weten! 75 melkkoeien, jong vee en schapen verzorgen vereist de modernste hulpmiddelen, zoals een kostbare melkrobot en de bereidheid om 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar te staan om in te grijpen als dat nodig is. En dan nog moet je nevenactiviteiten als onze boerderijwinkel opzetten om voldoende inkomsten te genereren. Gelukkig is er in Wassenaar veel oog voor het belang van een gezonde boerenstand. Mensen komen graag bij ons kopen en genieten net als wij volop van het unieke weidelandschap dat wij en de andere boeren beheren. Zo blijft het toch leuk.”

Hoe kijk jij aan tegen natuurbehoud?

“Als boer zie ik mijn koeien graag in de wei. Juiste bemesting is daarvoor heel belangrijk. Samen met andere boeren uit de buurt heb ik een coöperatie opgericht die ons land alleen nog met een nieuwe technologie heel precies circulair bemest, zodat kunstmestkorrels vervangen kunnen worden, wat de stikstofproblematiek vermindert. We zitten in de buurt van een Natura 2000 gebied en juichen een grote soortenrijkdom aan planten en dieren in onze omgeving beslist toe. Toch ontkomen we soms niet aan ingrijpen. Bijvoorbeeld: het succes van de vos is de neergang van de haas, het wilde konijn en de weidevogels. En dat willen we toch ook weer niet.”

Doen jullie ook zaken met andere (Wassenaarse) ondernemers?

Wij geloven dat je samen verder komt dan alleen, maar ook in de menselijke maat. Daarom ben ik ook (bestuurs)lid van Ondernemend Wassenaar. En toen Menken werd overgenomen door zuivelreus Campina hebben wij met een aantal andere Wassenaarse boeren ons aangesloten bij de relatief kleine coöperatie Cono Kaasmakers, vooral bekend van de Beemsterkaas. En zo kunnen we toch lekkere kaas blijven verkopen, hoewel het bewerkelijke zelf kazen is gestopt. Samen met Chris Theil van de gelijknamige lederwarenzaak aan de Langstraat hebben we unieke kerstpakketten ontworpen, waarbij onze natuurlijke producten in prachtige tassen van hem zijn gestopt. Zo versterk je elkaar.”

Hoe zien jullie de toekomst?

“We hopen hier stokoud te worden en staan zeker open voor veranderingen die de kwaliteit van leven voor de hele gemeenschap ten goede komen. Zo hebben we vergevorderde plannen om op korte termijn mensen met een grote zorgbehoefte bij ons aan werk te helpen. Mireille heeft vroeger op een mytylschool gewerkt, dus we weten wel een beetje waar we aan beginnen. Een halvering van onze veestapel zien we echter niet zitten. De schaalvergroting van de afgelopen decennia was er niet voor niets. Die was en is voor een betaalbare voedselzekerheid echt noodzakelijk.”

Hoe kijken jullie aan tegen de plannen voor de Noordrand?

“Dat er huizen op het oude vliegveld komen, is een gegeven. En dat het Valkenburgse Meer wordt uitgebreid ook. De invulling van de groene buffer en scheiding tussen landbouw en nieuwbouw is gelukkig een punt van goed overleg tussen de gemeente, boeren en andere belanghebbenden. Wij vinden dat daar geen grote externe natuurorganisaties bij horen. Want zoals ik al eerder zei: er moet wel een goed nieuw evenwicht worden gevonden tussen natuur en cultuur, tussen bomen, struiken en gras, weide- en roofvogels, vossen, konijnen en hazen. Menselijk ingrijpen en reguleren zal ongetwijfeld nodig blijven.”

Stal en Boerderijwinkel Den Hollander
Arnold en Mireille den Hollander
Ammonslaantje 40
2241 BR  Wassenaar
T 06-25088870
E info@staldenhollander.nl
I www.staldenhollander.nl
F www.facebook.com/stal.denhollander
Instagram @stal_den_hollander