Geslaagde virtuele Algemene Vergadering op 17 november

In verband met de coronacrisis vergaderden we op 17 november voor het eerst virtueel met onze leden. Inclusief 6 bestuursleden en 2 gasten, namen 17 personen geheel of gedeeltelijk aan de bijeenkomst deel. Zij keken ondanks de beperkingen en ongeveer halvering van het normale aantal bezoekers toch terug op een geslaagde ontmoeting, waarin veel nieuws werd uitgewisseld. De vergadering duurde zelfs ruim twee keer langer dan normaal, zonder dat het begon te vervelen.

Voorzitter Peter Römer opende de vergadering voortvarend. Het verslag van de vorige ALV en de jaarcijfers over 2019 vormden hamerstukken. Een belangrijke rol was daarna wel weggelegd voor centrummanager Frédérique Diepstraten, die het nieuwe Beeldkwaliteitsplan voor het winkelgebied in het centrum van Wassenaar presenteerde. De revitalisatie van het centrumgebied start op 7 december a.s. en wordt fasegewijs uitgevoerd en in principe opgeleverd eind 2021. Fasering is noodzakelijk om te voorkomen dat het gebied onbereikbaar zou worden voor leveranciers, consumenten, bezoekers van de winkels en horecabedrijven.

Hierna stond een aantal bestuursleden uitgebreid stil bij de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd met betrekking tot de Wassenaarse economie in het algemeen, het verkeer, de haven, de samenwerking met het centrummanagement, Zorg & Welzijn, duurzaamheid, horeca en Noordrand.

We bleken enerzijds blij met de steun van de gemeente voor ondernemers in coronacrisistijd en anderzijds ontevreden over de ideeën om de N44 af te waarderen naar een tweebaansweg en een maximumsnelheid van 50 kilometer.

In de ontwikkelingen met betrekking tot de Havenplannen is helaas geen vooruitgang geboekt, dit in tegenstelling tot de vormgeving van de ideeën voor de Noordrand. In de zorgsector constateren wij een zelfde tweeslachtigheid: een zorgcentrum met veel 1e lijnfaciliteiten midden in het dorp is nog ver weg, terwijl een informatieve website over de sector in het dorp op het punt staat gelanceerd te worden.

De bestuurstermijn van Henk Bos zit er op. Hij is officieel afgetreden als bestuurslid. Wij willen Henk, zodra dat weer mogelijk is officieel uitzwaaien op de eerstvolgende fysieke algemene ledenvergadering. Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg is bereid gevonden om haar bestuurstermijn met drie jaar te verlengen, wat unaniem werd goedgekeurd.

Het voorstel om de contributie voor 2021 te halveren, kon op veel instemming rekenen. Het bestuur hoopt dat hiervan ook een stimulans voor de ledenwerving uitgaat. Het streven is om het aantal leden in 2021 te vergroten door een ledenwerfactie die al in 2020 was gepland, maar door de Corona-crisis op een laag pitje was gezet.

Namens Reina Pruijs (Raspberry Craft) werd haar bedrijf onder de aandacht gebracht en advocaat John Janssen kondigde zijn vertrek aan wegens bedrijfsbeëindiging. Ook hij wordt uitgenodigd om de eerstvolgende fysieke algemene ledenvergadering bij te komen wonen om echt afscheid van elkaar te nemen.

Tot slot werd nog stilgestaan bij het vertrek van Tacx uit Wassenaar en de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuwe sporthal bij De Kieviten.

Leden kunnen een uitgebreider verslag opvragen via secretariaat@ondernemendwassenaar.nl.

Het gepresenteerde Beeldkwaliteitsplan vind je hier