Vijf vragen aan … Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg | Serviceresidentie Van Ommerenpark

‘Samenwerken in de Wassenaarse zorg kan beter’

De zorg in Wassenaar is van hoog niveau. Toch heeft directeur-bestuurder Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg (57) van de stichtingen, die samen serviceresidentie Van Ommerenpark en het Johannahuis omvatten nog wel enkele wensen en toekomstdromen voor de vergrijzende samenleving waarin wij ons bevinden. Een klein seniorenwooncomplex voor het middensegment met daarbij een zorgcentrum en 1e lijnfaciliteiten, liefst in het centrum.

Wat wil je over jezelf vertellen?

“Ik ben geboren en opgegroeid in een middenstandsgezin. Daar leer je wel aanpakken. In Bronovo ben ik tot verpleegkundige opgeleid, maar ik wilde daarna iets anders doen. Na o.a. een tussenstap bij de KLM en een onderbreking door de geboorte van mijn twee kinderen, ben ik in 1994 in het Johannahuis als oproepkracht aan de slag gegaan. Daar voelde ik me steeds meer gegrepen door de ouderenzorg. Het geeft zoveel voldoening om je daarvoor in te zetten! Ik heb binnen de organisatie eigenlijk het hele traject wel doorlopen en werd in 2005 tot directeur benoemd. Een groot voordeel, want zo weet ik precies tegen welke zaken onze ruim 140 medewerkers aanlopen en kunnen we met elkaar een hecht team vormen met veel werkplezier, grote betrokkenheid en een laag ziekteverzuimpercentage.”

Hoe ervaar je de coronatijd?

“Voor ons is er nogal wat veranderd. Het virus heeft ons niet helemaal links laten liggen, hoewel het aantal sterfgevallen gelukkig beperkt is gebleven. Voor degenen, die werden geraakt natuurlijk een groot verdriet, dat ook zijn uitwerking op onze medewerkers had. De organisatie heeft zich flink moeten aanpassen. Zo ging bijvoorbeeld ons restaurant een paar maanden dicht en bezorgden wij alle maaltijden ’s avonds bij onze bewoners thuis in hun appartement. We hadden daar al langer ervaring mee omdat we dagelijks zo’n 125 maaltijden voor o.a. huurders en Tafeltje Dek je bereiden en rondbrengen. Nu is het restaurant -zij het nog wel met de nodige beperkingen- gelukkig weer open. En vanzelfsprekend letten wij scherp op de hygiëne en de 1,5 meter regel.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

“Ik zou graag zien dat er midden in het dorp een plek wordt gevonden voor een seniorencomplex voor mensen met een gemiddeld inkomen. Wij als stichtingen willen daarvoor graag onze expertise inbrengen. Helemaal mooi zou het zijn als daaraan ook nog een faciliteit wordt gekoppeld, waar men laagdrempelig terecht kan voor medische en therapeutische hulp, die niet al te specialistisch is. Wij gaan daarover graag in gesprek met de gemeente en andere plaatselijke zorg- en hulpverleners. Het zou een mooie stimulans kunnen zijn voor meer onderlinge samenwerking in de zorg- en welzijnssector. Soms weten zorgverleners in het dorp niet eens van elkaars bestaan. Misschien dat ook een specifiek op de zorgverlening gerichte ondernemersorganisatie en/of website daarbij kunnen helpen. Ik wil daar graag met andere mensen uit de branche het voortouw toe nemen.”

Tips voor andere ondernemers?

“Zoek je leveranciers in de buurt, wees solidair met elkaar en gun een ander ook iets. Daarom kijken wij altijd eerst in Wassenaar zelf als we iets nodig hebben. Zo hebben wij bijvoorbeeld het onderhoud van ons grote aantal cv-installaties bij een lokaal bedrijf belegd, dat lekker dichtbij zit en snel op meldingen reageert. Daar kan een landelijk opererend bedrijf nooit tegenop. En wees zelf als leverancier flexibel en kwaliteitsbewust.”

Tips voor Ondernemend Wassenaar?
“Versterk het clubgevoel en de onderlinge contacten. En bied ook onderdak aan Wassenaarse ondernemers, wier bedrijf elders is gevestigd, maar die wel binding hebben met Wassenaar. Binnen het bestuur, waar ik sinds 2017 deel van uitmaak, wil ik me daarvoor ook inzetten. Nu maar hopen, dat het snel makkelijker wordt om (leden)bijeenkomsten te organiseren, want die zijn voor het onderlinge contact essentieel.”

Serviceresidentie Van Ommerenpark
Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg
Van Ommerenpark 200
2243 EX  Wassenaar
T 070-5124500
I www.vanommerenpark.nl
E directie@vanommerenpark.nl