Wat te doen bij oplopende stress?

In deze coronatijd neemt voor veel ondernemers de spanning toe. Red ik het wel, is een vraag die zij zich steeds vaker stellen. Rijk en gemeente proberen zo goed en zo kwaad als het kan ondernemers financieel door de crisis heen te helpen. Voor een groot aantal is dat gelukkig genoeg, voor enkele helaas ook niet. Verreweg de meeste houden het hoofd boven water, maar de angst om failliet te gaan of personeel te moeten ontslaan neemt toe. Ondernemen tijdens de coronacrisis kost soms enorm veel energie en gaat dan gepaard met onzekerheid, frustratie en financiële problemen.

Dit alles kan een enorme emotionele impact hebben. Een eigen bedrijf levert immers behalve inkomen en werk nog veel meer op. Je bedrijf is je identiteit, je passie en je toekomst. Dat misschien kwijt raken kan voor een groot gevoel van onmacht zorgen.

En dat brengt risico’s met zich mee. Risico’s die we herkennen uit eerdere crises. Je kunt je steeds somberder, eenzamer en wanhopiger gaan voelen. Als dat gevoel blijft en je praat er niet over met anderen, dan kan het zo groot en heftig worden dat je het helemaal niet meer ziet zitten. Hoe zorg je ervoor dat het niet zover komt?

Het is moeilijk om bij jezelf te herkennen dat je onder druk staat en toe te geven dat je hulp nodig hebt. Hoe groter de problemen, hoe groter vaak de schaamte om erover te praten. Toch adviseren wij je af en toe in de spiegel te kijken. Heb je het gevoel dat je problemen je boven het hoofd groeien? Praat erover! Met familie, vrienden, collega-ondernemers en/of professionals.

Wil je bijvoorbeeld eens samen met een ervaren oud-ondernemer kijken of je bedrijf nog wel levensvatbaar is en een toekomststrategie ontwikkelen om uit het dal te raken? Neem dan contact op met het Ondernemersklankbord. Bel 070 34 90 600 of stuur een email naar info@ondernemersklankbord.nl.

Weet je bijvoorbeeld al dat je je bedrijf moet beëindigen en heb je daar moeite mee? Neem dan contact op met Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW). Soms is een luisterend oor voldoende, soms is er meer nodig. SMOW kan je handvatten geven, begeleiden of je de weg wijzen naar de juiste instantie. Bel 070 511 2226 (9.00 – 14.00 uur) of mail naar info@smowassenaar.nl.

Natuurlijk kun je ook bij je huisarts langs gaan of leren van de ervaringen van anderen die hun bedrijf hebben moeten sluiten. Kijk voor het laatste bijvoorbeeld op www.komuitjeschuld.nl.