Hoe schoon zijn onze winkelgebieden

De gemeente wil graag meer inzicht krijgen hoe schoon, groen en veilig bezoekers de winkelcentra in Wassenaar ervaren. Daarom laat men rond de eerste helft van september 2020 door Nederland Schoon een winkelgebiedenscan uitvoeren. De gemeente is voornemens deze scan in ieder geval tot en met 2022 jaarlijks uit te laten voeren.

Wat wordt precies gedaan?
Er worden o.a. zwerfafvalmetingen gehouden en de afvalbakken worden op netheid beoordeeld, maar ook de aanwezigheid van graffiti, openbaar groen en ongewenst groen (onkruid) wordt gemeten. Er wordt ook een belevingsonderzoek gehouden door ad random bezoekers via een vaste vragenlijst naar hun mening te vragen. De scan wordt gehouden in de volgende drie centrumgebieden:

  • Oostdorperweg
  • Stadhouderplein
  • Centrum

Het resultaat, een factsheet, die hieruit voortkomt wordt met de ondernemers gedeeld. De resultaten neemt de gemeente mee in de uitwerking van inrichtingsplannen, aanverwant beleid en beleidsuitvoering.

Op de gemeentelijke website vind je ook onze afvalstoffenverordening: (https://www.wassenaar.nl/ondernemers-wassenaar/afvalstoffenverordening_42378 ). Hierin staan onder paragraaf 5 enkele regels voor ondernemers die eet- en drinkwaren verkopen. Als je hiervan nog niet op de hoogte bent, dan is het goed deze na te lezen en er zo nodig op te anticiperen.