Start ICT Praktijk Academie Leidse regio

PLNT, Langegracht 70 Leiden
19 augustus 2020 13.30 uur (bedrijven), 15, 17 en 19 uur

Door de groei van de digitalisering in de Leidse regio, waarop ook een deel van de Wassenaarse bedrijven geheel of gedeeltelijk gericht is, ontstaat er steeds meer behoefte aan een groter aanbod van goed opgeleid ICT personeel. Deze vraag is in tijden van corona nog urgenter gebleken. Reden voor Economie071, het economisch samenwerkingsverband van ondernemers(verenigingen), onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten in de 071-regio, om hier actie op te ondernemen. In september starten zij met een ICT Praktijk Academie. Bedoeld voor mbo-leerlingen die door willen groeien naar een hbo-functie. Ook zij-instromers, die nu werkzaam zijn in een andere baan, kunnen deelnemen. Het initiatief in is lijn met het WE IT programma van het Human Capital Akkoord van de provincie Zuid-Holland.

Martijn van Pelt (stuurgroeplid Economie071 namens VNO-NCW Rijnland): ‘Met de ICT Praktijk Academie willen we het aanbod van ICT mensen vergroten. Dat hier behoefte aan is en dat de methodiek werkt is gebleken in Gouda. Daar is in 2019 al een ICT Praktijk Academie gestart. Het gaat om een duaal opleidingstraject naar een erkend hbo-diploma informatica door een combinatie van leren en werken in de praktijk. In Gouda en omgeving doen diverse bedrijven mee, zoals Centric, Technolution, Conscia, Computerwacht, NextLegal en Convenient. Ik hoop dat er vanuit regio Leiden ook veel belangstelling is om mee te doen. Bij zowel studenten als bedrijven.’

Opzet van de academie

Studenten die deelnemen in Leiden zullen in september starten met een oriëntatiefase om vervolgens in oktober te beginnen met een intensieve bootcamp van 8 weken. Daarna volgt een opleidingsperiode van twee (associate-degree) of vier jaar (bachelor-degree: een volledig HBO diploma). Hierbij gaan studenten 1 dag per week naar school op de locatie van mboRijnland Leiden en 4 dagen bij een bedrijf aan de slag. De opleiding wordt verzorgd door NCOI, de grootste opleider van Nederland.

Open dag voor studenten

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom op woensdag 19 augustus in PLNT, centrum voor innovatie en ondernemerschap aan de Lange Gracht 70 in Leiden. Er zijn, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, drie rondes: om 15.00, 17.00 en 19.00 uur. Uitgebreide informatie is te vinden op www.ictpraktijkacademie.nl. Daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de open dag.

Informatiebijeenkomst voor bedrijven

Voor bedrijven is er een informatiebijeenkomst op dezelfde dag en locatie om 13.30 uur. Bedrijven kunnen zich aanmelden via info@ictpraktijkacademie.nl.