Duurt te lang ….

Wij hebben vernomen dat het wel acht weken kan duren, voordat een aanvraag voor een Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO) of een andere regeling in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis door de gemeente is afgehandeld. Bij andere gemeenten duurt het vaak aanzienlijk korter.

Wij luiden hierover de noodklok. Veel zelfstandigen zitten nu al te springen om financiën en kunnen daarom onmogelijk bijna twee maanden wachten op geldelijke steun. Wij dringen er daarom bij de gemeente op aan alles in het werk te stellen de afhandeling van de aanvragen, die in Leidschendam geschiedt, te bespoedigen om nog meer leed te voorkomen. Daartoe is op zondag 3 mei 2020 een email verstuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van Wassenaar.

Van de gemeente ontvingen wij vrijwel direct antwoord dat men probeert nu alle aanvragen binnen vier weken na 21 april af te handelen. Daarvoor is het wel nodig dat alle aanvragers steeds zo snel mogelijk alle benodigde (aanvullende) informatie naar het loket in Leidschendam sturen.

De gemeente wijst er ook op dat ondernemers naast aanvragen voor de TOZO en bedrijfskapitaal bij de gemeente aanvragen bij het UWV kunnen indienen voor looncompensatie en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Mocht u als ondernemer in Wassenaar desondanks toch tussen wal en schip dreigen te raken, zijn er volgens de gemeente nog mogelijkheden binnen de participatiewet. De gemeente roept u in dat geval op niet te schromen daarnaar te vragen. Men geeft aan twee keer per week contact te hebben met Leidschendam-Voorburg en zegt toe, zodra men schrijnende gevallen verneemt aan de slag te gaan om te bezien welke andere regelingen binnen de participatiewet kunnen worden ingezet om te helpen. En indien er acute geldnood is, kunt u een email sturen naar www.lv.nl/voorschot. 

De verantwoordelijke wethouder heeft ons ook beloofd op woensdag 6 mei een telefoonnummer door te geven, dat u het beste kunt bellen bij vragen. Dat hebben wij nog niet binnen. Vooralsnog gaan we er nog vanuit dat u het beste telefonisch contact kunt zoeken via 14070 en dan niet Wassenaar noemen, maar Leidschendam-Voorburg en vervolgens vragen naar het coronaloket voor ondernemers.

Mocht u problemen (blijven) ondervinden bij de indiening en afhandeling van uw aanvra(a)g(en), aarzel dan niet die met ons te delen. Wellicht kunnen wij door druk uit te oefenen op de plaatselijke autoriteiten in dat geval toch iets voor u betekenen. Wij ontvangen uw ervaringen graag per email naar secretariaat@ondernemendwassenaar.nl