Leerzaam avondje arbeidsrecht

Lunchroom Het Wedde, Richard Wagnerlaan 85 Voorschoten
dinsdag 3 maart 2020, 19.30-22.00 uur

Op dinsdag 3 maart bezochten ruim 40 ondernemers uit Voorschoten en Wassenaar de door ons en Ondernemersvereniging Voorschoten georganiseerde avond over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Voorschotenaar Jeffrey Kenens, arbeidsrechtdeskundige en partner bij TeekensKarstens advocaten te Leiden kwam langs om te vertellen wat de op 1 januari ingevoerde wet voor ondernemers betekent en wijdde aan het begin ook nog enkele woorden aan het recente rapport van de commissie Borstlap, waardoor het arbeidsrecht op de middellange termijn opnieuw op de schop dreigt te gaan.

Een aantal aanwezigen had zich al behoorlijk verdiept in de materie wat leidde tot veel praktische vragen en opmerkingen uit de zaal, die door Jeffrey deskundig werden beantwoord en de betreffende ondernemers gerust stelden, dat zij op het goede spoor zitten. Ook de anderen staken veel van de gegeven informatie op, wat bleek uit de resultaten van de aan het eind gehouden quiz, waarbij iedereen een ruime voldoende scoorde. Marc van Dijk van Stichting Nationale Dierenzorg uit Wassenaar bleek vooral door zijn snelheid van antwoorden uiteindelijk de beste quizdeelnemer en kreeg een flesje wijn mee naar huis.

De WAB bevat drie hoofdonderwerpen: Flexibele arbeid, Ontslagrecht en WW-financiering. Voor flexibele arbeid is de ketenregeling veranderd om meer flexibiliteit te krijgen. Voor het oproepen van oproepkrachten is een minimumtermijn van vier dagen ingesteld en de verplichting hen na 12 maanden een vast aantal uren aan te bieden. Werknemers met een payrollovereenkomst worden gelijk gesteld aan vaste medewerkers. In het ontslagrecht kunnen nu ontslagredenen, die afzonderlijk niet voldoende zijn bij elkaar worden opgeteld om een ontslag wel voldoende te rechtvaardigen. Maar een eerste rechterlijke uitspraak hierover toont aan dat ook daar nog de nodige haken en ogen aan kleven. In het ontslagrecht bouwen werknemers nu vanaf dag 1 van het dienstverband recht op een transitievergoeding op. Wel zijn de bedragen over het algemeen een stuk lager geworden. Werkgevers kunnen bij beëindiging van een (slapend) dienstverband met een langdurig zieke werknemer worden gecompenseerd door het UWV voor de betaalde transitievergoeding. Aanvragen daarvoor moet men tijdig vanaf 1 april a.s. indienen. Voor werknemers die niet in vaste dienst zijn of voor oproepkrachten, moeten werkgevers nu 5% meer Werkloosheidswetpremie afdragen.

De volledige presentatie van Jeffrey vind je hier. Specifieke vragen, die op de avond niet behandeld konden worden, biedt hij aan per email alsnog te beantwoorden. Deelnemers, maar ook andere ondernemers kunnen daartoe een email naar kenens@tk.nl sturen.