Informatiebijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Lunchroom Het Wedde, Richard Wagnerlaan 85 Voorschoten
dinsdag 3 maart 2020, 19.30-22.00 uur

De arbeidsmarkt is volop in beweging en de regels daarvan veranderen voortdurend. Op 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden en de inkt van deze nieuwe wet is nog niet eens droog of er ligt al weer een rapport in Den Haag van een Commissie Regulering van Werk, beter bekend als Commissie Borstlap, dat het weer helemaal anders moet. Voldoende reden om het spoor als werkgever, maar ook als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) helemaal bijster te raken en mogelijk voor de korte of langere termijn verkeerde beslissingen te nemen. Die kunnen je behalve veel frustraties en ergernis nog heel veel geld kosten ook.

Jeffrey Kenens, advocaat en partner van lid TeekensKarstens van Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV), gespecialiseerd in arbeidsrecht komt op dinsdagavond 3 maart in Lunchroom Het Wedde, Richard Wagnerlaan 85, 2253 CD  Voorschoten, graag uit de doeken doen wat de consequenties zijn van de nieuwe WAB en wat ons mogelijk ten gevolge van het rapport van de Commissie Borstlap nog meer te wachten staat. Zeker voor ondernemers met personeel van belang, maar ook interessant voor ZZP’ers die hun ondernemersvrijheid koesteren of juist wellicht ooit (weer) een dienstverband willen aangaan.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.30-20.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
20.00-21.00 uur  Presentatie Jeffrey Kenens
21.00-22.00 uur  Borrel

Graag nodigen we samen met Ondernemersvereniging Voorschoten ondernemers uit beide dorpen en hun personeelsmedewerkers of -adviseurs uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Ben je nog geen lid van één van beide verenigingen, maar is het onderwerp ook interessant voor jou en jouw bedrijf, meld je dan aan als introducé.

Jezelf (en/of je medewerker of adviseur en/of gast) kun je via deze link opgeven op de OVV-site. Daar kun je ook zien wie zich nog meer hebben aangemeld. Doe het wel voor 25 februari, zodat we tijdig weten op hoeveel mensen we mogen rekenen.

We rekenen op veel belangstelling.