Voorzitter ziet nieuwe kansen voor bedrijven

Tijdens de goedbezochte en geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 20 januari in Restaurant De Bijhorst vroeg voorzitter Peter Römer in zijn nieuwjaarsboodschap gemeente en bedrijven om vooruit in plaats van achteruit te kijken en kansen te grijpen, die de nieuwe ontwikkelingen in en rond het dorp bieden. Daarbij vroeg hij wel om belemmeringen weg te nemen, omdat de concurrentie in Den Haag en Leidschendam bepaald niet stil zit en koopkracht dus gemakkelijk weglekt. Samen met Centrummanagement Wassenaar willen wij dat zien te voorkomen.  

Verkeersproblematiek in en om Wassenaar

Hij kreeg de handen op elkaar voor zijn pleidooi om de doorstroming van het verkeer buiten het dorp om te verbeteren en door het dorp zelf te bevorderen door onnodige verkeersdrempels weg te laten halen en een stukje van de Van Hogendorpstraat weer voor tweerichtingsverkeer open te stellen, zodat parkeerders in de garage bij de Luifelbaan niet door allerlei woonstraten hoeven te laveren, voordat men weer op een doorgaande route zit. Voor de aanwezige burgemeester Leendert de Lange, de wethouders Lia de Ridder,Inge Zweerts de Jong en Kees Wassenaar, hun afwezige collega’s en de gemeenteraad is er dus veel werk aan de winkel.

Valkenburg

De bouwplannen voor minimaal 5.000 woningen op het voormalige vliegkamp Valkenburg bieden niet alleen voor de Wassenaarse winkeliers en andere bedrijven nieuwe mogelijkheden. Ons dorpscentrum ligt op relatief korte afstand van het gebied, dus komt men hier wellicht graag boodschappen doen en sporten en recreëren. De ontwikkelingen daar kunnen volgens Römer ook nieuwe impulsen geven aan de scholen in Wassenaar, die nu door de vergrijzing soms met teruglopende leerlingenaantallen te maken hebben. Daarnaast kunnen openbare voorzieningen, de sportverenigingen en de nieuwe sporthal hiervan profiteren.

Lid worden

Behalve B&W en gemeenteraadsleden, de leden en andere genodigden genoten ook niet-leden van onze ondernemersvereniging van de sfeer en de perfecte catering en service van De Bijhorst. Enkele niet-leden gaven na afloop al spontaan aan zich snel voor het lidmaatschap te zullen aanmelden. Waarmee ze het ondernemersgeluid versterken in Wassenaar dat teveel het imago heeft van een rustig dorp om in te wonen, terwijl er door onze leden en andere ondernemers hard wordt gewerkt en het nodige wordt bijgedragen aan de gemeenschap. Wij streven naar meer leden om nog meer dan nu al het geval is als gesprekspartner van het gemeentebestuur te kunnen dienen om ontwikkelingen in en om het dorp te bevorderen en om de belangen van inwoners en bedrijven in Wassenaar te behartigen en de dorpsgemeenschap vooruit te helpen. Ondernemer in Wassenaar en nog geen lid? Meld u dan hier aan.

Bij de foto: Voorzitter Peter Römer (links) meldt de bezoekers van de nieuwjaarsbijeenkomst op 20 januari dat hij nieuwe kansen ziet voor de bedrijven in het dorp (Foto: Jan Diephuis)