Veel belangstelling voor samen bedrijfsafval laten ophalen

Sinds 1 januari haalt Avalex geen bedrijfsafval meer op namens de Gemeente Wassenaar. Het Centrummanagement en wij hebben daarom de handen ineen geslagen om de leden een volwaardig en voordelig alternatief te bieden, mede om te voorkomen dat het dorp voortdurend wordt doorkruist door allemaal verschillende vuilniswagens, die voor veel stagnatie in het verkeer zorgen. Met succes want inmiddels hebben al zo’n 60 ondernemers zich bij het initiatief aangesloten. Maar er kunnen er nog meer bij. We doen daarom nogmaals een oproep aan de bedrijven in het dorp om zich hierbij aan te sluiten.

Elk bedrijf moet kunnen bewijzen, dat zijn afval op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, waarbij Wassenaar is aangesloten en die ook de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor de gemeente int, gaat dat controleren. Het is dus zaak voor elke ondernemer in het dorp om dit goed geregeld te hebben. Als dat nog niet het geval is, kunt u zich alsnog bij dit initiatief aansluiten.

Omega Containers

We hebben vier afvalverwerkers gevraagd met een offerte voor het ophalen van bedrijfsafval in Wassenaar te komen. Omega Containers uit Den Haag stak er qua prijs en ophaalmogelijkheden duidelijk bovenuit. U kunt daarmee een helemaal op de eigen situatie toegespitst contract afsluiten tegen de voordelige met het Centrummanagement en ons afgesproken voorwaarden. Heeft uw bedrijf het ophalen van het bedrijfsafval nog niet goed geregeld, dan adviseren wij u nu snel in actie te komen. Winkeliers in het centrum kunnen zich daarvoor per email melden bij info@winkelsinwassenaar.nl en andere ondernemers in het dorp bij ons: secretariaat@ondernemendwassenaar.nl. Als u nog geen lid bent, vragen we u wel dat ook gelijktijdig te worden.