Martijn l’Ámi neemt na zes jaar afscheid als bestuurslid

Hij was betrokken bij de oprichting van Ondernemend Wassenaar en als bestuurslid van het eerste uur weet hij wat er binnen ons dorp speelt en waar het aan schort. Hij is een succesvolle Wassenaarse ondernemer en het gaat hem aan het hart dat veel zaken in Wassenaar geregeld worden zonder overleg en ruggenspraak met betrokkenen. Bestuursleden van de ondernemersvereniging houden de belangen van ondernemend Wassenaar scherp in de gaten en als ze dan consequent worden gemeden dan is dat jammer. Tijd voor een gesprek met de bevlogen en betrokken bestuurslid en ondernemer: Martijn l’Ami (47).

Het prachtige familiebedrijf ElectroTechnisch Installatie Bureau l’Ami, gevestigd aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat 246, bestaat dit jaar precies 50 jaar en de geboren en getogen Wassenaarder Martijn l ‘Ami is op zijn twintigste al in de zaak gekomen die door zijn vader is opgericht. Inmiddels staat Martijn alweer bijna 15 jaar aan het roer.

Martijn is een man met oog voor zijn omgeving. Toen hij gevraagd werd zitting te nemen in het Economisch Overleg Wassenaar (EOW) aarzelde hij geen moment. Hij kon zijn stem laten horen en had regelmatig overleg met wethouders. Martijn: “Met zes ondernemers namen we deel aan het EOW, we spraken voor alle Wassenaarse ondernemers maar eigenlijk hadden we geen achterban. We wilden een stem zijn voor alle ondernemers in Wassenaar en daarom besloten we tot oprichting van Ondernemend Wassenaar. De zes ondernemers binnen het EOW, vertegenwoordigden een diversiteit aan beroepsgroepen en toen we met de oprichting van de ondernemersvereniging op zoek gingen naar steun en achterban bleek het een succes”.

“Met veel energie brengen we zaken ter sprake die belangrijk zijn voor onze leden en dus voor alle Wassenaarse ondernemers maar hoe jammer ook, we merken dat het ambtenarenapparaat moeite heeft ons als overlegpartner te accepteren. Neem het afsluiten van de Storm; eind november hebben we overleg met de gemeente over allerhande zaken en met geen woord is gerept over die afsluiting. Zonder enig overleg is besloten de Storm een half jaar te sluiten en dat is voor de bereikbaarheid van ons ondernemers natuurlijk niet te doen. Reden waarom we de wethouder met spoed gevraagd hebben voor overleg. Uiteindelijk kost het herstellen van de verkeerde aanbesteding de gemeente 85.000 euro. Nog zo’n krankzinnig voorbeeld, de zeven verkeersdrempels op de Hogeboomseweg. Zonder overleg en met een volstrekt onjuist advies aan de wethouders heeft een ambtenaar dat laten maken. Gevolg, er is 70.000 euro nodig om het weer te herstellen. En zo gaat het maar door. Ongelofelijk dat niemand ingrijpt”.

“Ik heb er twee termijnen als bestuurslid opzitten en ga vertrekken maar ik kijk terug op een mooie tijd met mooie resultaten. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van het ‘broodfonds’ om Wassenaarse zzp-ers als een soort verzekering te steunen. Ondernemend Wassenaar is belangrijk en ik ben er trots op dat ik als medeoprichter deel heb mogen uitmaken van die club. Ik heb als bestuurslid van Ondernemend Wassenaar veel geleerd en veel mensen leren kennen. Ik heb straks meer tijd voor mijn gezin en meer tijd om de natuur te onderhouden. Mijn vrouw runt een boerenbedrijf en in het weekend ben ik parttime boer. Met meer vrije tijd wordt het voor mij echt weer genieten.”

Tekst: Jan Pieter Becker Foto: René de Wit