Wisseling van de wacht

Vier bestuursleden (Ad Zopfi, Berry van der Holst, Martijn l’ Ami, Michael Remmerswaal) traden af en vier nieuwe bestuursleden (Arnold den Hollander, Erik-Jan van Leeuwen, Jan Diephuis, Marjorie Rooijakkers) traden aan tijdens onze algemene vergadering op dinsdagavond 19 november in Senioren Residentie Van Ommerenpark. De ruim 30 aanwezige leden stemden volmondig in met deze wisseling van de wacht.

Voorzitter Peter Römer en een aantal bestuursleden deden verslag van de zaken waarmee wij ons de laatste tijd intensief mee hebben bezig gehouden. Zoals het in de ijskast verdwijnen van de Havenplannen en het intensieve overleg met de gemeente om het dorp goed bereikbaar te houden. Ook stonden we stil bij de dreigende teloorgang van het open weidelandschap door overheidsplannen met betrekking tot de ecologische hoofdstructuur en de wensen van de zorgsector inzake een nieuw gezondheidscentrum. Voor het ophalen van bedrijfsafval, waar de gemeente binnenkort mee stopt, zijn in samenwerking met het Centrummanagement onderhandelingen met enkele afvalverwerkers gevoerd, die tot een concurrerend aanbod hebben geleid, dat ervoor moet zorgen dat (vrijwel) alle Wassenaarse bedrijven met dezelfde afvalverwerker in zee gaan, waardoor wordt voorkomen dat er voortdurend vuilniswagens door het dorp rijden.

Duurzaamheid krijgt ook steeds meer aandacht bij ons. De opdrachten vanuit de overheid om binnen een aantal jaren tot een circulaire economie te komen liegen er niet om en zullen ook het Wassenaarse bedrijfsleven behoorlijk raken. Goede samenwerking met een daadkrachtig gemeentebestuur is nodig om de omslag te maken. Die liet de laatste tijd te wensen over, maar met de komst van de nieuwe burgemeester hopen wij op betere tijden, hoewel het ambtenarenapparaat op dit moment op een duiventil lijkt en erg duur is in vergelijking met andere gemeenten, zoals onderzoek door Deloitte in Voorschoten, dat met hetzelfde ambtenarenapparaat (Werkorganisatie Duivenvoorde) werkt, heeft uitgewezen.

Na afloop van het officiële deel konden de aanwezige leden ook nader kennismaken met de locatie: een prachtige omgeving voorzien van alle gemakken, waar het tot op hoge leeftijd heerlijk toeven is. Maar waar ook een goede bijdrage aan de hele Wassenaarse samenleving wordt geleverd met bijvoorbeeld verse, warme maaltijden voor Tafeltje-dekje. Kom daar maar eens om in veel andere plaatsen, waar men het met magnetronmaaltijden moet doen. De aansluitende netwerkborrel vormde een mooie gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe bestuursleden en afscheid te nemen van de vertrekkende. Daarnaast kon men met elkaar discussiëren over andere zaken die de ondernemers en Wassenaarders direct raken.

Foto: Senioren Residentie Van Ommerenpark, de plaats waar op 19 november 2019 onze Algemene Vergadering werd gehouden.