Bedrijfsafvalverwerking vanaf 1 januari 2020

Zoals u waarschijnlijk inmiddels wel weet: vanaf 1 januari 2020 dient elke ondernemer in Wassenaar afzonderlijk (individueel) een contract voor het ophalen van het afval te hebben bij een afvalverwerkingsbedrijf, nu de Gemeente stopt met het ophalen van het bedrijfsafval via Avalex.

Samen met het Centrummanagement is er onder de leden van beide organisaties een enquête gehouden en is met behulp van de uitkomsten daarvan aan vier afvalverwerkingsbedrijven gevraagd een offerte te doen.

Eén stak er met kop en schouders boven uit, te weten Omega uit Den Haag. De offerte daarvan is naar alle leden gestuurd met de vermelding dat het aan henzelf is om wel of niet met Omega in zee te gaan. Wel is het zo, dat hoe meer ondernemers zich bij Omega aansluiten, hoe makkelijker het zal zijn om het afval op te halen. Als Ondernemend Wassenaar zijn wij blij met elke extra (vracht-)auto die niet door het dorp hoeft en opstoppingen veroorzaakt. Daarom bevelen wij het afsluiten van een afvalcontract met Omega onder de in de offerte genoemde voorwaarden dan ook van harte bij onze leden aan. Elke ondernemer sluit zelfstandig een contract af.

Bent u nog geen lid van Ondernemend Wassenaar? U kunt alsnog meedoen met dit project mits u gelijktijdig lid wordt. Stuur daarvoor een email naar secretariaat@ondernemendwassenaar.nl.

Indien u besluit niet mee te doen met Omega, wijzen wij u er wel op dat u in elk geval per 1 januari elders voor het bedrijfsafval een contract moet hebben afgesloten. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland zal gaan controleren of elke ondernemer een contract met een afvalverwerkingsbedrijf heeft.