Vierde broodfonds voor Voorschoten, Wassenaar en omgeving opgericht

Het vierde broodfonds voor Voorschoten, Wassenaar en omgeving is een feit. Woensdagavond 16 oktober werd daartoe door ruim 20 belangstellenden in Museum Voorschoten besloten. Het fonds, een onderlinge arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor de eerste twee jaar, krijgt de naam Broodfonds Berbice. Daarmee wordt vooral verwezen naar de regio waarin het gevestigd is, zoals de drie eerdere fondsen met de namen Duivenvoorde, De Horsten en Voorschoten ook een geografische aanduiding kregen. Net als bij Duivenvoorde en De Horsten hebben Ondernemersvereniging Voorschoten en wij het initiatief tot de oprichting genomen.

De verwachting is dat men met 30 tot 40 leden op 1 december of 1 januari kan starten. Naast de ruim 20 eerder genoemde personen is er namelijk nog een groot aantal andere kleine ondernemers, die willen meedoen, maar niet op de avond konden komen. Alle geregistreerde belangstellenden krijgen een uitnodiging om zich definitief aan te melden en de daarvoor vereiste formaliteiten te vervullen.

Bestuur

De volgende ondernemers werden in het bestuur benoemd: René Klaassen (voorzitter), Franck Fielemon (secretaris), Marjan Handgraaf (penningmeester) en Reineke Koldewijn-Erdbrink (algemeen bestuurslid). Hun eerste taak is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel verzorgen. Daarnaast moeten zij alle andere formaliteiten, zoals het openen van een bankrekening en de inschrijving van de leden voor hun rekening nemen. Veel geschiedt (vrijwel) automatisch door de ondersteuning van het landelijke apparaat van de Broodfondsmakers.

Ook lid worden?

Een broodfonds telt maximaal 50 leden. Er is dus nog ruimte voor enige groei. ZZP’ers en andere ondernemers uit deze regio, die zich nog niet eerder hebben aangemeld, kunnen zich dus nog aansluiten. Als u hiervoor belangstelling heeft, wordt u geadviseerd eerst de site broodfonds.nl te bezoeken om te kijken of een broodfonds echt iets voor u is en blijkt dat het geval om dan contact op te nemen met bestuur.berbice@broodfonds.nl.