RijnlandRoute: De grootste uitdaging komt nog!

Hoe houden we Leiden en Voorschoten bereikbaar als het Lammenschansplein en omgeving op de schop gaat? Daarover kon op 2 oktober bij het bezoek van 60 ondernemers uit Voorschoten en Wassenaar aan het RijnlandRoute Informatiecentrum nog geen duidelijkheid worden gegeven, terwijl dat wel hun grootste zorg is. Het werk aan de boortunnels, fly-overs bij de A4 en A44, de Ir. Gerrit Tjalmaweg en alle tussenliggende verbindingen vordert gestaag, maar wanneer de transitieperiode van het traject tussen de op- en afritten van de A4 en Rooseveltstraat echt gaat beginnen en hoe die er precies gaat uitzien, bleef nog heel diffuus.

Grote bewondering was er wel voor alles wat er tot nog toe is klaargespeeld en verder in gang is gezet. Zoals het net voor het bezoek probleemloos onderdoor passeren van de Vliet door de gigantische boormachine. Spannend wordt het nog wel als deze ruim 2 kilometer verder weer boven de grond komt, want men weet nog niet precies hoe men de boorkop weer naar het beginpunt terug moet brengen voor de start van het boren van de tweede tunnel. Waardering was er ook voor de openheid en uitgebreide voorlichting waarmee dit grootste provinciale project ooit gepaard gaat. De heldere voorlichtingsfilms en -brochures en de voortdurende actualisering van de informatie op de websites rijnlandroute.nl, rijnlandrouteinbeeld.nl en comol5.nl stellen iedereen in staat de voortgang van dag tot dag te volgen. Het is dan ook zeker de moeite waard daar regelmatig op te gaan kijken. Wel zitten met name veel Wassenaarse ondernemers nog met vragen over de bereikbaarheid van bijvoorbeeld Bedrijventerrein Maaldrift en de situatie rond het Rozenplein. Het liefst zien zij snel nog een tunnel vanaf de omgeving van Maaldrift richting Den Haag, die van de N44 een volwaardige autoweg maakt.

Planning

Veel van de werkzaamheden zullen voor eind 2022 zijn afgerond. Alleen voor het deel bij het Lammenschansplein is nog veel onzeker. Daarvoor is zelfs nog geen opdracht verstrekt. Op dit moment studeren provinciale deskundigen nog op de exacte projectomschrijving, die mogelijk pas eind 2020 tot een aanbesteding zal leiden. Dat men komend voorjaar alvast wil beginnen met het verleggen van kabels en leidingen is een schrale troost. Het zal de uiteindelijke aanleg wel bespoedigen, maar dat dit deelproject ook voor eind 2022 gereed zal zijn, lijkt schier onmogelijk. Voor met name automobilisten van en naar Leiden Centrum, Leiden Zuid-West en Voorschoten blijft het voorlopig dus nog zoals het is, wordt het daarna waarschijnlijk een paar jaar nog veel lastiger en kunnen pas over meer dan vier jaar verbeteringen in de doorstroming van het verkeer worden verwacht. Mogelijk weten we begin volgend jaar meer. Dan hoopt een tweede groep leden van Ondernemersvereniging Voorschoten en Ondernemend Wassenaar (men kon niet meer dan 60 personen tegelijk ontvangen) het Informatiecentrum te bezoeken.