Inspirerende duurzaamheidsavond in The British School in Voorschoten

Werd er op woensdag 19 september een belangrijke stap gezet op weg naar een klimaatneutraal bedrijfsleven in Voorschoten en Wassenaar? De ruim zestig bezoekers van de door ons, Ondernemersvereniging Voorschoten en beide gemeenten belegde avond in de gastvrije British School in Voorschoten leken de vraag met ja te beantwoorden. Maar ook bleek dat er nog een lange weg te gaan is, voordat het echt zo ver is.

Dat het onderwerp leeft, bleek wel uit het verloop van de avond. Zelfs de school, die oorspronkelijk alleen maar kennis wilde maken met de ondernemers, paste zijn verhaal aan en haakte in op het thema door te vertellen van de eigen inspanningen op dit terrein en de door de leerlingen gedeelde passie met de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Hans Oedzes liet namens beide Omgevingsdiensten (Voorschoten en Wassenaar behoren daarvoor tot twee verschillende regio’s) zien dat men graag samen schouder aan schouder met ondernemers werkt aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering in plaats van op te treden als politieagent, die veranderingen afdwingt. Wel vroeg menigeen zich af of Voorschoten en Wassenaar zoveel grote energieverbruikers, waaraan extra eisen kunnen worden gesteld, heeft als bij de presentatie werd aangegeven.

Dat er in Wassenaar en Voorschoten met name op de bedrijventerreinen al veel gebeurt, bewezen de voorzitters Berry van der Holst (Maaldrift) en Mark van Rooyen (Dobbewijk). Indrukwekkend was het verhaal van Berry over de plaatsing van zonnepanelen op Maaldrift, die binnen acht maanden na het doen van de eerste stappen, werd gerealiseerd. En Mark verwacht binnenkort met behulp van de gemeente ook in de Dobbewijk veel op het energieverbruik te gaan besparen. Wethouders Monique Lamers (Voorschoten) en Lia de Ridder (Wassenaar) lieten blijken dat ook beide gemeenten willen scoren. Er wordt hard gewerkt aan lokale klimaatplannen voor het eigen onroerend goed maar ook ter ondersteuning van de burgers en bedrijven.

Na afloop konden de bezoekers onder het genot van door de school aangeboden hapjes en drankjes een korte enquête invullen. Uit de antwoorden moet blijken welk vervolg de avond het beste kan krijgen. Praktische ondersteuning van omgevingsdiensten en gemeenten bij het bedenken en invoeren van de noodzakelijke maatregelen lijken de grootste kans te maken. Zoals al is gerealiseerd voor de keuze voor een uitvoerder van energiescans. De werkorganisatie heeft al het nodige voorwerk verricht, resulterend in een mooi aanbod tegen gereduceerde prijzen. Ondernemers die hiervoor belangstelling hebben, kunnen dat per email melden aan kveurman@wodv.nl. Ook als u de bijeenkomst niet hebt bijgewoond!