Broodfonds oprichtingsavond 16 oktober 2019

Graag nodigen Ondernemersvereniging Voorschoten en wij ZZP’ers en andere kleine ondernemers uit voor het bijwonen van de bijeenkomst, die moet leiden tot de oprichting van het vierde broodfonds in Voorschoten en Wassenaar op woensdagavond 16 oktober 2019 vanaf 19 uur in Museum Voorschoten, Voorstraat 17, 2251 BL  Voorschoten. De bijeenkomst is een vervolg op de voorlichtingsavond die op 9 september op dezelfde locatie werd gehouden.

De agenda voor de avond ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur  Inloop met koffie en thee
19.30 – 20.30 uur  Korte inleiding en vragen door nieuw geïnteresseerden
20.30 – 20.45 uur  Pauze
20.45 – 22.00 uur  Formele oprichting: afspraken bespreken en vastleggen
22.00 – 22.30 uur  Informeel samenzijn

Bijgevoegd vind je de broodfonds informatiebrief, een concept-reglement met de daarbij behorende bespreekpunten en de taken voor bestuursleden. Als je van plan bent te komen vragen we je deze documenten goed te bestuderen. Na de pauze komen in elk geval aan de orde: de schenkingsniveaus, de procedure ziekmelding, de toetreding van nieuwe leden, de aanwezigheid op bijeenkomsten, de alliantie, de privacy, de naam van het broodfonds en het bestuur (taken en samenstelling).

Paul Lodewick (Grapefish) en Franck Fielemon (Omzetcoach) hebben al aangegeven bereid te zijn tot het bestuur toe te treden. Ook hebben we al de volgende suggesties voor de naam van het fonds ontvangen: Zij Schoten Voor (verwijzing naar Voorschoten en naastliggende gebieden ‘zij’),  Coup de Main (helpende handen in het Frans), Pano Fonduso (broodfonds in Esperanto), Grupa Krado (groepsraster in Esperanto). Denk zelf ook verder na over alle genoemde zaken?

Graag ontvangen we  spoedig bericht of je van plan bent de oprichtingsbijeenkomst bij te wonen. Is dat niet het geval kun je ook melden dat je lid wilt worden. Dan wordt er na de avond opnieuw contact met je opgenomen. Ook kun je als je mee wilt doen in je reactie aangeven hoe je over de genoemde zaken denkt. Dan kan je mening op de avond meegenomen worden.

Je kunt je aanmelden voor de avond of van je belangstelling voor het lidmaatschap blijk geven door een email te sturen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl. Vermeld daarin naast je voor- en achternaam je emailadres en je telefoonnummer. Voor de daadwerkelijke inschrijving als lid worden later nog meer gegevens van je gevraagd.

Meer informatie over broodfondsen en hoe ze werken vind je ook op www.broodfonds.nl

Bij de foto: Paul Lodewick (Grapefish, Voorschoten) heeft al aangegeven tot het bestuur van het broodfonds te willen toetreden