Duurzaamheidsavond 18 september

Wat is dé opgave voor ondernemers en burgers in de 21e eeuw? Verduurzaming! Onze leefstijl en productieprocessen moeten veel duurzamer om de wereld leefbaar te houden. Van duurzame energieopwekking en minder energieverbruik tot het verminderen en hergebruiken van afvalstromen. We zullen er allemaal ons steentje aan moeten bijdragen.

Reden voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar, Ondernemersvereniging Voorschoten en onze ondernemersvereniging om de handen ineen te slaan om samen met jou stappen te zetten die leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk, zonder dat welvaart en welzijn in het gedrang komen.

Mede namens The British School in The Netherlands (BSN), die op deze manier graag kennis maakt met de ondernemers uit beide dorpen, worden daarom alle Voorschotense en Wassenaarse ondernemers uitgenodigd voor een duurzaamheidsavond op 18 september a.s. in het schoolgebouw op Jan van Hooflaan 3 te Voorschoten. Graag delen we dan onze ideeën en plannen en hopen we te inspireren om samen aan de slag te gaan. Deze grote uitdaging kunnen we immers alleen samen tot een succes maken.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15-19.30 uur  Ontvangst met koffie en thee

19.30-19.35 uur  Verwelkoming door Paul Topping (directeur BSN Voorschoten)

19.35-19.45 uur  Doel van de avond door de voorzitters van beide ondernemersverenigingen Frank ten Have en Peter Römer

19.45-20.00 uur  Omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland over wet- en regelgeving, handhaving en informatieplicht

20.00-20.20 uur  Duurzaamheid op de bedrijventerreinen door Berry van der Holst (Maaldrift) en Mark van Rooyen (Dobbewijk)

20.20-20.35 uur  Presentatie British School en studenten, die op zoek zijn naar stagemogelijkheden en parttime werk

20.35-20.45 uur  Ambities gemeenten door de wethouders Monique Lamers (Voorschoten) en Lia de Ridder (Wassenaar)

20.45-20.50 uur  Vervolgstappen door Ruben Ribbius (procesmanager duurzaamheid Werkorganisatie Duivenvoorde)

20.50-21.30 uur  Netwerkborrel en rondleidingen door het schoolgebouw

Ben je erbij op 18 september?
Dan heb je je voor 12 september aangemeld en een bevestiging van je deelname ontvangen. Lees je dit te laat en ben je toch geïnteresseerd in de uitkomsten van de avond? Meld dat dan per email aan secretariaat@ondernemendwassenaar.nl. Je krijgt dan een verslag.