Duurzaamheidsavond 18 september

Wat is dé opgave voor ondernemers en burgers in de 21e eeuw? Verduurzaming! Onze leefstijl en productieprocessen moeten veel duurzamer om de wereld leefbaar te houden. Van duurzame energieopwekking en minder energieverbruik tot het verminderen en hergebruiken van afvalstromen. We zullen er allemaal ons steentje aan moeten bijdragen.

Reden voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar, Ondernemersvereniging Voorschoten en onze ondernemersvereniging om de handen ineen te slaan om samen met jou stappen te zetten die leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk, zonder dat welvaart en welzijn in het gedrang komen.

Mede namens The British School in The Netherlands (BSN), die op deze manier graag kennis maakt met de ondernemers uit beide dorpen, worden daarom alle Voorschotense en Wassenaarse ondernemers uitgenodigd voor een duurzaamheidsavond op 18 september a.s. in het schoolgebouw op Jan van Hooflaan 3 te Voorschoten. Graag delen we dan onze ideeën en plannen en hopen we te inspireren om samen aan de slag te gaan. Deze grote uitdaging kunnen we immers alleen samen tot een succes maken.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15-19.30 uur  Ontvangst met koffie en thee

19.30-19.35 uur  Verwelkoming door Paul Topping (directeur BSN Voorschoten)

19.35-19.45 uur  Doel van de avond door de voorzitters van beide ondernemersverenigingen Frank ten Have en Peter Römer

19.45-20.00 uur  Omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland over wet- en regelgeving, handhaving en informatieplicht

20.00-20.20 uur  Duurzaamheid op de bedrijventerreinen door Berry van der Holst (Maaldrift) en Mark van Rooyen (Dobbewijk)

20.20-20.35 uur  Presentatie British School en studenten, die op zoek zijn naar stagemogelijkheden en parttime werk

20.35-20.45 uur  Ambities gemeenten door de wethouders Monique Lamers (Voorschoten) en Lia de Ridder (Wassenaar)

20.45-20.50 uur  Vervolgstappen door Ruben Ribbius (procesmanager duurzaamheid Werkorganisatie Duivenvoorde)

20.50-21.30 uur  Netwerkborrel en rondleidingen door het schoolgebouw

Ben je erbij op 18 september?
Alle Wassenaarse en Voorschotense ondernemers zijn van harte welkom. Je kunt je tot uiterlijk 11 september via deze link aanmelden op de site van de OVV. Dit in verband met de veiligheidseisen van de school en het aantal stoelen en drankjes. Nog geen lid van de OVV of onze ondernemersvereniging? Vink dan ook het betreffende vakje aan. Je kunt bij het bericht op de OVV-site ook zien wie er nog meer komen. Heb je eerst nog een vraag? Stuur die dan per een email naar secretariaat@ondernemendwassenaar.nl. Je krijgt beslist snel antwoord.