Inzameling bedrijfsafval gaat veranderen

Mogelijk heeft u ook een brief als in deze link van de gemeente ontvangen inzake de beëindiging van het afvalcontract met Avalex ingaande 1.1.2020.

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht over een afvalcontract te beschikken om te kunnen aantonen dat uw bedrijfsafval op de juiste wijze wordt afgevoerd. Samen met het Centrummanagement onderzoeken wij nu de mogelijkheden voor de gezamenlijke inkoop door ondernemers van afvalcontracten bij een commerciële partij, omdat daarmee financiële voordelen voor de deelnemers te behalen zijn en kan worden voorkomen dat er op meerdere momenten in de week bedrijfsafval aan de openbare weg wordt neergezet en opgehaald. Ook is de kans niet denkbeeldig dat afvalverwerkers individuele aanvragen gezien het voor hen beperkte commerciële belang zelfs helemaal niet in behandeling nemen.

Wij willen graag het volgende van u weten:

Naam bedrijf:

Naam contactpersoon:

Staat u in principe open voor gezamenlijke inkoop van uw afvalcontract na 1.1.2020? Ja of nee:

(Bij antwoord nee: ga naar de laatste vraag en retourneer ons daarna uw antwoord)

Maakt u nu gebruik van de inzameling van bedrijfsafval door Avalex? Ja of nee:

(Bij antwoord ja: ga door naar vraag 4)

Indien nee: wie haalt nu uw bedrijfsafval op? Naam bedrijf:

Over hoeveel bedrijfsafvalcontainers beschikt u nu? Aantal:

Wat is de inhoud van deze containers? Liters:

Hoe frequent wordt/worden de container(s) geleegd?

Hoeveel betaalt u hiervoor per maand in euro’s? €

Welke dag(en) en tijd(en) hebben uw voorkeur voor het ophalen:

Heeft u een aparte inzameling voor papier/karton? Ja of nee:

Suggesties/ideeën voor een goede, efficiënte en effectieve bedrijfsafvalverwerking:

Kopieer uw ingevulde vragenlijst naar email naar ons: secretariaat@ondernemendwassenaar.nl. Liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 september 2019. Afhankelijk van het aantal en de aard van de ontvangen reacties bepalen wij samen met het Centrummanagement of het zinnig is te proberen met één of meer partijen onderhandelingen te starten over een gezamenlijke inkoop. En zo ja hoe en met wie. Uiteraard ontvangt u daarvan een terugkoppeling.

PS Kent u nog een Wassenaarse ondernemer, die nog geen OW-lid is en niet bij het Centrummanagement is aangesloten? Stuur hem of haar dan de link naar deze enquête dan door en vraag hem of haar die ook in te vullen. Immers hoe meer deelnemers hoe interessanter wij worden voor de afvalbedrijven!