Broodfonds informatieavond

Samen met Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) onderzoeken wij de mogelijkheid om een vierde broodfonds op te richten. Met naar schatting samen meer dan 2.500 ZZP’ers in beide plaatsen, lijkt hiervoor voldoende ruimte. De bestaande drie broodfondsen, die vrijwel vol zitten, tellen in totaal bijna 150 deelnemers.

De leden van een broodfonds ondersteunen elkaar met schenkingen als zij voor langere tijd ziek zijn. Het maximale aantal leden van een fonds bedraagt 50. Zo kunnen zij elkaar nog goed kennen en dat is belangrijk, omdat het bij een broodfonds gaat om vertrouwen. Voor veel leden is het ook een extra netwerk waarbij je elkaar werk gunt. De website www.broodfonds.nl biedt een schat aan informatie en geeft ook via video tekst en uitleg.

Een broodfonds is geen volledige vervanger van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), maar wel vele malen goedkoper. Men betaalt eenmalig € 225 inschrijfkosten. De maandelijkse inleg daarna bedraagt inclusief contributie € 43,75 tot € 122,50. Bij ziekte ontvangt een deelnemer afhankelijk van de eigen inleg maximaal twee jaar achter elkaar schenkingen van de andere leden van in totaal € 750 tot € 2.500 per maand. De inleg wordt op een eigen spaarrekening gestort. Bij vertrek uit het fonds ontvang je het restant van de rekening (inlagen minus schenkingen) terug. Een aansluitende AOV is raadzaam. Maar die behoeft dan pas na twee jaar ziek zijn uit te keren en is daardoor stukken goedkoper dan een ‘normale’ AOV. Wat de gevolgen van het pensioenakkoord voor de toekomst van de broodfondsen zijn, is nog onbekend, maar mochten de broodfondsen moeten worden opgeheven, dan krijg je in elk geval het saldo van je spaarrekening terug.

Vierde broodfonds

Inmiddels hebben al meer dan 30 mensen hun belangstelling voor dit vierde broodfonds bekend gemaakt. Een informatieavond op 9 september staat ook al in de planning. Op die avond zullen de Broodfondsmakers tekst en uitleg geven over het concept en wat het inhoudt. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

19.00 uur Ontvangst met een kopje koffie/thee

19.30 uur Start bijeenkomst met welkomstwoord van de initiatiefnemers

19.35 uur Inleiding door Broodfondsmakers

20.15 uur Beantwoording vragen naar aanleiding van de inleiding

21.00 uur Pauze met 2e kopje koffie/thee

21.15 uur Peiling animo om deel te nemen en uitleg benodigde vervolgstappen

22.00 uur Informeel samenzijn met een hapje en drankje

22.30 uur Einde bijeenkomst

Ben je onverhoopt op 9 september verhinderd dan kun je je toch als belangstellende laten registreren. Je krijgt dan van ons na de avond een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst waar je uitleg krijgt en je vragen kunt stellen.

Informatie

Heb je belangstelling? Stuur dan een email naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl. Het is geheel vrijblijvend. OVV-lid Paul Lodewick van Grapefish neemt het voortouw bij de oprichting van dit vierde broodfonds. Hij wordt daarbij vanuit de OVV en onze ondernemersvereniging gesteund door OVV-bestuurslid Manon Vonk en onze ambtelijke secretaris Bert Westra.