Nog steeds dreigt chaos bij vernieuwing Lammenschansplein

De dreiging van een verkeersinfarct bij het Lammenschansplein als dat op de schop gaat, is nog steeds levensgroot. Ook alternatieve routes hebben problemen. Dat is de conclusie van een bestuursdelegatie van Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV), nadat die samen met vertegenwoordigers van andere ondernemersverenigingen uit de Leidse regio op 17 juni in het Infocentrum RijnlandRoute werd bijgepraat.

Eerder het OVV-bestuur aangedrongen op het zo snel mogelijk uitvoeren van de reconstructie van het Lammenschansplein en de Europaweg, gezien de grote congestie aldaar. Door de provincie is toen besloten deze werkzaamheden naar voren te halen, voordat de nieuwe tunnelverbinding tussen A4 en A44 gereed is. Vanwege de te verwachten problemen tijdens de uitvoering is nu gekeken welke alternatieven en mogelijkheden er zijn voor het Oost-West verkeer vanuit en naar Leiden en Voorschoten. De routes ten noorden van de Lammenschans, bij Zoeterwoude-Rijndijk en ten noorden van Leiderdorp, lijden eveneens onder werkzaamheden. De N14 bij Leidschendam-Voorburg als verbinding tussen de A4 en A44 zal zeker te lijden krijgen van de toestroom van 14 miljoen bezoekers per jaar voor de Mall of the Netherlands (Leidsenhage). Daarmee zijn de alternatieven tijdens de verbouwing van Lammenschansplein niet aantrekkelijk, zodat het de vraag is of niet gewacht zou moeten worden totdat de nieuwe tunnelverbinding gereed is (N434).

De nieuwe route zal naar verwachting de verkeersdruk op het plein met zo’n 15% doen afnemen maar die afname zal snel door de autonome toename van het verkeer, alsmede door de te verwachten nieuwbouw rond de Lammenschans rond 2031 weer teniet zijn gedaan (circa 7 jaar na gereedkomen!)

De provincie heeft al diverse studies verricht, maar is er nog steeds niet helemaal uit hoe de werkzaamheden logistiek gepland moeten gaan worden. Zelfs het eindplaatje staat nog niet helemaal vast. In de diverse scenario’s is zelfs sprake van pendelbussen, pontjes voor fietsers en noodbruggen voor de bouwperiode, die naar verwachting niet minder dan 2 ½ jaar zal beslaan. Men staat ook nog altijd open voor goede ideeën vanuit het publiek. Je kunt die liefst nog voor 22 juli insturen naar Martin Hogeboom (mgj.hogeboom@pzh.nl).

Van de mogelijkheid om ideeën in te dienen werd tijdens de bijeenkomst al volop gebruik gemaakt. Dat leverde onder meer suggesties op om een nieuwe zandlosplaats vóór in plaats van na de Lammebrug aan te leggen, zodat de brug minder vaak omhoog moet. En om het uitgaande verkeer vanuit Leiden via signaleringsborden en apps zo veel mogelijk bij Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk naar de A4 te leiden. Maar ook om fietsroutes vanuit Voorschoten en Zoeterwoude naar Leiden v.v. tijdelijk te verleggen. Bedrijven kunnen ook overwegen leveranties ’s-avonds en ’s-nachts uit te (laten) voeren. Dat zou overdag voor minder vrachtverkeer kunnen zorgen.

Waar men al heel snel mee wil beginnen, is het verleggen van leidingen. Daar hoeft het verkeer nog niet veel van te merken, maar dat Voorschoten en Wassenaar in de nabije toekomst nog lastiger bereikbaar wordt dan nu al het geval is, staat buiten kijf.

Als je een idee naar Martin Hogeboom instuurt, aarzel dan ook niet dat met ons te delen (secretariaat@ondernemendwassenaar.nl). Wij nemen goede suggesties ook graag mee in onze contacten. Blok ook alvast de vooravond van woensdag 2 oktober in je agenda af. Dan willen we samen met de ondernemers uit Voorschoten een bezoek aan het Infocentrum brengen om de nieuwste ontwikkelingen te vernemen en aandacht te blijven vragen voor de bereikbaarheid van onze dorpen en bedrijven.