ALV voorjaar 2019: Verkeerschaos kost Wassenaarse ondernemers veel omzet

Eén onderwerp sprong eruit tijdens de Algemene Vergadering op 19 maart in het restaurant van Camping Duinhorst: het verkeer. De algemene teneur was dat door de slechte bereikbaarheid de ondernemers in het dorp en zeker zij die voor de lokale markt werken, veel omzet mislopen, omdat ze er veel langer over doen voordat ze bij hun klanten zijn of als het winkeliers betreft hun klanten voor hun inkopen naar elders zien vertrekken.

Gebrek aan communicatie en overleg vooraf van gemeentezijde wordt als de grote boosdoener gezien. Het bestuur is wel blij dat -mede dankzij onze voortdurende protesten- de werkzaamheden aan de Storm van ’s Gravesandeweg zijn versneld en hopelijk medio april kunnen worden afgerond. Gehoopt wordt verder dat uit de hele gang van zaken wijze lessen worden getrokken en dat bij nieuwe wegreconstructies ruim van tevoren met ons wordt overlegd op welke manier deze het beste kunnen worden aangepakt om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Dat het anders kan, werd vorig jaar nog bewezen toen de Oostdorperweg aan de beurt was. Maar aan de andere kant: de plannen voor ondertunneling van een deel van de A44/N44 schieten helemaal niet op. En op de Hogeboomseweg heeft de gemeente verkeersdrempels aangebracht zonder dat die in het besluit om de weg aan te passen, waren vermeld.

Grote zorgen maken wij ons ook over het algemene ondernemersklimaat -sommige gemeenteraadsleden en bewonersgroepen lijken de bedrijven liever kwijt dan rijk te zijn-, de ontwikkelingen aan de noordrand van het dorp en de herinrichting van het Havengebied. De groene buffer tussen Valkenburg en Wassenaar lijkt veel smaller te worden dan eerder afgesproken en ons dorp krijgt waarschijnlijk ook het volledige Unmanned Valley op haar grondgebied. Van een krachtig verweer hiertegen vanuit de plaatselijke politiek is nog niets gebleken. De Havenplannen zullen door sommige bedrijven als een kans worden gezien en door andere als een bedreiging. Ondernemers die hierop invloed willen uitoefenen, wordt aangeraden naar een door ons geïnitieerde bijeenkomst in het gemeentekantoor op 8 april om 19.30 uur te komen, waar ze dan de plannen kunnen bekijken en onder meer spreken met de wethouders Klaver en Wassenaar.

De genoemde zaken onderstrepen het belang van een sterke ondernemersvereniging. Het bestuur probeert daartoe de samenwerking met de diverse ondernemersgroepen, die het dorp rijk is te verbeteren, in de eerste plaats met het centrummanagement. Maar we roepen ook alle nog niet georganiseerde Wassenaarse ondernemers op zich bij ons aan te sluiten. En de bestaande leden vragen we reclame voor ons te maken. Voor de contributie, afhankelijk van het aantal werkende personen in het bedrijf 100 tot 175 euro per jaar, behoeft niemand het te laten.
Zoals gebruikelijk werd de vergadering besloten met een praatje van de gastheer en een aansluitende netwerkborrel. De camping is een heel mooi bedrijf met plaats voor 200 stacaravans, 120 toercaravans/campers en 150 tenten. Op dagen in het hoogseizoen zijn soms 1.200 gasten op het 11 hectare grote terrein te vinden.