Drie (oud-)bestuurders ontvangen koninklijke onderscheiding

Onze oud-secretaris Ad Zopfi, oud-bestuurslid Martijn l’ Ami en huidige penningmeester Inge Zweerts de Jong werden op 26 april 2024 verrast met een koninklijke onderscheiding. Niet alleen voor hun verdiensten voor Ondernemend Wassenaar natuurlijk, maar voor een heel breed scala aan maatschappelijke activiteiten.

Zo heeft Ad Zopfi ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale huisvesting in Wassenaar. Als directeur-bestuurder van de Wassenaarse Bouwstichting heeft hij 27 jaar lang, tot zijn pensionering in 2023, veel initiatieven ontplooid waarin maatwerk voor de huisvesting van vaak kwetsbare doelgroepen centraal stond. In het verlengde van die functie vervulde hij diverse nevenfuncties zoals bij de Vereniging Sociale Verhuurders en de Federatie Haagse Woningcorporaties. In Wassenaar zet hij zich ook verderin voor een groot aantal organisaties waaronder Rotaryclub Wassenaar Ter Horst, de Stichting Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar, de Stichting Beheer Servicecentra Wassenaar, cultureel centrum De Warenar en als bestuurslid van de lokale afdeling van D66. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Martijn l’Ami zag en ziet kans naast het leiden van een heel succesvol familiebedrijf met 15 werknemers ook nog veel maatschappelijke nevenactiviteiten uit te voeren. Zijn inzet als vrijwilliger marktmeester, bestuurslid en vicevoorzitter van de Wassenaarse Oranjevereniging bestrijkt een periode van ruim 40 jaar. Daarnaast is hij voorzitter en jeugdcommissaris van de Stichting Regionale Rotary Jeugdcommissie, was hij één van de oprichters en eerste bestuursleden van onze ondernemersvereniging  en is hij ook nog mantelzorger voor zijn familie. Op dit moment is hij bezig om een zorgboerderij op zijn eigen erf op te zetten. Ook hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Inge Zweerts de Jong tenslotte heeft Wassenaar zestien jaar lang als raadslid en wethouder gediend. Naast deze werkzaamheden, een eigen bedrijf en een druk gezin zette en  zet Inge zich landelijk, regionaal én lokaal in voor anderen, met name de zwakkeren in onze samenleving. Onder andere landelijk voor de stichting Per Saldo, regionaal voor Stichting Hethuis en lokaal voor serviceclub Rotary, de Wassenaarse Cultuurprijs, Hospice Wassenaar, Nationale Dierenzorg Wassenaar, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, Stichting Muilwijk Ooms, Gemiva en na haar vertrek uit de plaatselijke politiek ook voor ons. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

We zijn trots op deze drie gedecoreerden en wensen hen veel geluk met deze nationale erkenning van hun verdiensten.