Cyber(on)veiligheid raakt ons allemaal!

Leerzame avond voor ondernemers op 7 maart in De Warenar

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: cybercriminaliteit. Zelfs als je geen computer of mobiele telefoon gebruikt en in een hutje op de hei leeft. Want we raken steeds meer digitaal verknoopt en ook het bankpasje of de app waarmee we ons van contant geld voorzien, brengt ons in verbinding met het alomtegenwoordige internet. Criminelen ontdekten al heel snel hoe ze daarmee soms heel eenvoudig heel veel geld kunnen bemachtigen en daarvoor zelfs niet meer de deur uit hoeven, overheden, organisaties, bonafide ondernemers en argeloze burgers enorme schade berokkenend.

Meerdere van de 60 bezoekers van de cybercrime-avond op 7 maart, door ons georganiseerd in samenwerking met het Centrummanagement en Platform Veilig Ondernemen regio Den Haag hadden er al eens mee te maken gehad. Maar ook voor hen ging er een wereld open, want cybercrime kent velerlei vormen en elke dag komen er weer nieuwe bij. Toch behoef je niet machteloos te staan tegenover dit veel zakelijk en persoonlijk leed veroorzakende verschijnsel. Alertheid en discipline zijn daarbij sleutelwoorden. Neem bijvoorbeeld nooit voetstoots aan, dat degene die je mailt echt de persoon is, die hij of zij zegt te zijn. En maak dagelijks back-ups van je bestanden. Bereid je met een noodplan ook voor voor als het toch misgaat.

Hoewel de politie af en toe succes boekt in de strijd tegen cybercriminelen is de pakkans nog altijd beperkt. Een cybercrimeverzekering is dus echt aan te bevelen. Ook kregen de ondernemers (en hetzelfde geldt voor particulieren) mee altijd via 0900-8844 melding te doen van cybercrime-aanvallen. Samen met de politie kan dan worden bekeken of het ook tot een officiële aangifte moet komen. Is dat laatste niet het geval kan de politie binnengekomen meldingen gebruiken om patronen te ontdekken om later alsnog criminelen op te sporen en voor de rechter te brengen.

Dat de criminelen ondertussen steeds geraffineerder te werk gaan, staat ook buiten kijf. Door hen verzonden emails vol taalfouten zie je eigenlijk al niet meer. En we zijn nog maar net begonnen met kunstmatige intelligentie (AI) of de eerste niet of nauwelijks van echt te onderscheiden betalingsverzoeken zijn al op financiële administraties binnengekomen. Daarom was de conclusie aan het eind van de avond ook overduidelijk: alertheid blijft geboden voor welke vorm van cybercriminaliteit dan ook.

Foto: Burgemeester Leendert de Lange (l) liet door zijn bijdrage op 7 maart zien, dat ook de gemeente veel waarde hecht aan cyberveiligheid. Avondvoorzitter Pieter Cobelens (ex-MIVD) luistert aandachtig.

Een naar aanleiding van de bijeenkomst samengesteld informatiepakket vindt u hier.