Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in Den Haag

Ondernemers rijden vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij in het centrum van Den Haag

Vanaf 1 januari 2025 voert de gemeente Den Haag de zero-emissiezone in voor bestel- en vrachtauto’s. In deze zone, in het centrum van de stad, mogen alleen bestel- en vrachtauto’s rijden die uitstootvrij zijn. Dit zijn voertuigen die geen CO2 uitstoten en rijden op elektriciteit of waterstof.

Waar ligt de zero-emissiezone?
De zero-emissiezone ligt vanaf 1 januari 2025 binnen de Centrumring van Den Haag. Dit is aan de binnenkant van de Centrumring (S100), het Telderstracé (S200) en de S103. Bestel- en vrachtauto’s die op 1 januari 2025 nog niet voldoen aan de zero-emissieregels mogen wel over de Centrumring (S100), het Telderstracé (S200) en de S103 rijden, maar het gebied niet in.

Hulp voor ondernemers
Ondernemers die overstappen op uitstootvrij vervoer kunnen gebruikmaken van een aantal hulpmiddelen en regelingen. Zo kunnen ondernemers via https://logistiek070.com/ een kentekencheck doen, een gratis persoonlijk adviesgesprek aanvragen, een schoon alternatief proberen en bij de overstap gebruikmaken van subsidieregelingen.

Waarom voert de gemeente Den Haag de zero-emissiezone in?
De uitlaatgassen van bestel- en vrachtauto’s zorgen niet alleen voor luchtvervuiling, maar ook voor overlast van geluid. Dit is slecht voor de gezondheid, de natuur en het klimaat. De gemeente Den Haag wil de stad graag leefbaar houden en de lucht schoon. Er is daarom al een milieuzone voor diesel personenauto’s en diesel vrachtauto’s, deze wordt nu uitgebreid met de zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s.

Meer informatie
Meer informatie over de aankomende zero-emissiezone vind je op https://logistiek070.com/.