Ongekend drukke nieuwjaarsbijeenkomst 2024

Ondernemers willen ruimte om te kunnen blijven ondernemen

De oproep van voorzitter Odette Perik aan de ruimschoots vertegenwoordigde gemeenteraad en B&W tijdens onze ongekend drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in het vernieuwde Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar op 18 januari was glashelder: Kom snel met een nieuwe visie op ondernemen in het dorp, die de plaatselijke bedrijven ruimte biedt om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de eisen van de nieuwe tijd. Wassenaar mag in onze ogen geen gesloten en onbereikbaar bastion worden voor medewerkers, leveranciers en afnemers als we de dienstverlening en zorg op peil willen houden en het dorp fijn om te wonen, te werken en te recreëren.

Wat voor moois er tot stand kan komen, konden de 115 aanwezigen met eigen ogen aanschouwen, toen directeur Alex Luiten liet zien wat er allemaal veranderd is in en bij het hotel. Een rondleiding en Live Cooking Buffet bevestigden de indruk dat het hotel een echt visitekaartje voor het dorp geworden is, waar menigeen de komende tijd met veel genoegen zal overnachten, ontbijten, lunchen, dineren en vergaderen. Tegelijkertijd deed Alex een oproep aan de gemeente het hotel nog meer ruimte te bieden, zodat ook voor wellness faciliteiten kan worden gezorgd. Aanpassen aan de eisen des tijds betekent ook dat thans energiezuinig wordt verwarmd en verlicht, men volledig gasloos kookt en voedselverspilling actief tegengaat door voedselresten te gebruiken voor de productie van biogas voor de open haarden en als veevoer.

Aan de totstandkoming van een nieuwe visie werken wij graag creatief mee. Met de nieuwe ambtenaren op Economische Zaken is al een goed contact gelegd. De uitdagingen zijn groot: van mogelijke min of meer gedwongen verhuizingen van daarin niet passende bedrijven uit de Groene Zone aan de Noordrand en meer helderheid rond de toekomst van de Van Hallstraat tot een actiever gebruik van het defensieterrein en mogelijke uitbreiding van Maaldrift en de Amerikaanse school aan toe. Dat de kogel eindelijk door de kerk is, wat het centrumplan betreft, stemt tot enige tevredenheid. Niks doen is immers geen optie. Daarom wordt ook gehoopt dat de uitvoering nu snel en voortvarend ter hand wordt genomen. En als ondertussen de noodzakelijke veranderingen elders in het dorp goed worden voorbereid, zien wij niet alleen een mooi perspectief voor de rest van 2024 maar ook voor de jaren daarna, aldus onze voorzitter.

Foto: Het was voor onze leden en vertegenwoordigers van de gemeentepolitiek gezellig tafelen in Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar, nadat onze voorzitter Odette Perik en hoteldirecteur Alex Luiten (inzet) hun verhaal hadden gedaan (Foto: PR)

Meer foto’s zien? Klik hier door