Van de voorzitter: een nieuwe coalitie

We hebben er even op moeten wachten. Nee, niet het lenteweer dat vorige week eindelijk begonnen is, maar een nieuwe coalitie met ambitieuze wethouders. Tijdens onze kennismaking met wethouder Economie, Laurens van Doeveren, kwam bijvoorbeeld aan de orde dat er een nieuwe start wordt gemaakt met het centrumplan en hebben we een goed gesprek gehad over de rol van Ondernemend Wassenaar en de manier waarop we kunnen samenwerken.

Even terug naar november 2022, toen bij het ontbijt met Burgemeester & Wethouders duidelijk is gemaakt dat Wassenaar moet werken aan een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en – naast alle andere problemen die er zijn – er ook meer oog moet komen voor de belangen van de ondernemers. De burgemeester zei dit goed te hebben begrepen. Als bestuur hebben we vervolgens een eerste begin gemaakt om te komen tot een vestigingsbeleid (welke locaties zijn er, met welke problemen). Maar bij gebrek aan een actieve coalitie konden we hier nog niets mee. Nu wel. De komende maanden gaan we kijken hoe we samen met de gemeente tot een visie kunnen komen. Uiteraard ligt alle besluitvorming bij de raad, maar de huidige signalen zijn hoopvol dat er überhaupt een visie komt en dat wij bij het ontwikkelen daarvan aan tafel zitten.

Een andere ontwikkeling is dat er een nieuw plan gaat komen voor de Groene Zone (noordrand tussen Wassenaar en Valkenhorst – van Lentevreugd tot en met Maaldrift). Wij zijn uitgenodigd door de gemeente om deel te nemen in het Gebiedsteam en in verschillende werkgroepen. Gelukkig zijn de agrariërs in het gebied afzonderlijk ook lid van het Gebiedsteam om hun belangen te behartigen. Het primaire doel is om van de Groene Zone een extensief recreatie-/natuurgebied te maken.

Naast dat wij graag meedenken over een goede invulling hiervan, willen we vooral zorgen dat er aandacht komt voor goede alternatieven voor bedrijven die mogelijk moeten verhuizen. Avalex is daarvan het gemakkelijkste voorbeeld. Vanwege het gepercipieerde ruimtegebrek in de gemeente is het dus goed dat de visie op vestigingsklimaat parallel loopt met de visie voor de groene zone.

Woensdag 10 mei zien we elkaar bij de Warenar voor een leuke voorstelling van Paul Smits met borrel naderhand! Als je je nog niet hebt aangemeld, doe dat dan zo snel mogelijk!

Odette Perik