Ook kleine zelfstandigen kunnen energietoeslag aanvragen

Ook kleine ondernemers, wier inkomen tot onder de 120% van het sociale minimum is gedaald of zelfs negatief geworden door de energiecrisis kunnen een aanvraag doen bij de gemeente voor een eenmalige uitkering van € 1.300. Dat hebben wij bevestigd gekregen van de gemeente Leidschendam, die ook de Wassenaarse aanvragen behandelt. Denk je mogelijk voor deze uitkering in aanmerking te komen, dien dan wel snel een aanvraag in, want de mogelijkheid daartoe vervalt op 30 november.

Ondernemers in de problemen kunnen ook te rade gaan bij het Zelfstandigenloket van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar en/of de Stichting Ondernemersklankbord. Ons advies is wacht daar niet te lang mee.

Ga voor het aanvragen van de energietoeslag naar: www.lv.nl/eenmalige-energietoeslag-lage-inkomens