Ook Wassenaarse bedrijven vrezen voor hun voortbestaan

Leden erg bezorgd over de toekomst

Tijdens onze jaarlijkse algemene vergadering op 9 november bij Crooked Spider Breweries uitten veel Wassenaarse ondernemers hun grote zorgen over de economie in het algemeen en die in Wassenaar in het bijzonder. Voor veel bedrijven dreigt een stapeling van kostenstijgingen de winstgevendheid volledig teniet te doen en daarnaast worden zij op allerlei andere manieren in hun verdere ontwikkeling belemmerd. Tijdens een ontbijtsessie met B&W op 22 november willen wij het gemeentebestuur overtuigen van de noodzaak om een langetermijnvisie te ontwikkelen en uit te voeren die ondernemers voldoende perspectief biedt om bedrijven te beginnen en voort te zetten en zo ook de werkgelegenheid in het dorp veilig te stellen en waar mogelijk te vergroten.

Het belang van een gezond bedrijfsleven kan niet genoeg worden benadrukt. Wassenaar telt thans bijna 2.500 ondernemingen, die ruim 9.500 arbeidsplaatsen opleveren. Arbeidsplaatsen, die ook veel eigen inwoners werk bieden, maar ook het voorzieningenniveau op peil helpen houden. Des te frustrerender is het dan te moeten constateren, dat de gemeente diverse bedrijven wil laten verhuizen zonder aan te geven waarnaartoe. Of tot nog toe weigert een bedrijventerrein als Maaldrift uit te breiden, waardoor aldaar gevestigde bedrijven met groeipotentie in de knel komen. En wat te denken van een verdubbeling van de toeristenbelasting naast een explosie van de energieprijzen voor de verblijfshoreca. Dat wil men weliswaar medio volgend jaar gaan evalueren, maar dan zijn mogelijk de eerste faillissementen al uitgesproken. Klein lichtpuntje: de voorgestelde verhoging van de OZB, die vrijwel gelijktijdig met deze vergadering in de gemeenteraad werd behandeld, is weggestemd.

Wij hebben er begrip voor dat de gemeente niet alle ondernemersproblemen kan oplossen. Zo moet voor de energiecrisis toch vooral naar het rijk worden gekeken. Hoewel we het vreselijk jammer zouden vinden als bijvoorbeeld bakkers uit het straatbeeld verdwijnen omdat zij hun ovens niet meer kunnen warm stoken.

Tijdens de bijeenkomst, die werd gevolgd door een gezellige bierproeverij bij het unieke Wassenaarse bedrijf op Maaldrift, werd afscheid genomen van Jan Diephuis als secretaris/penningmeester. In zijn plaats treedt oud-wethouder Inge Zweerts de Jong toe tot het bestuur. Wij hopen mede door haar inbreng gemakkelijker de weg binnen het gemeentelijke apparaat te vinden, zulks ten voordele van de inwoners in het algemeen en de bedrijven in het bijzonder.

Foto: Voorzitter Odette Perik neemt in de Crooked Spider Brouwerij op passende wijze afscheid van secretaris/penningmeester Jan Diephuis (Foto: PR)