Vijf vragen aan… Berry en Arjen van der Holst | G. van der Holst en Zn

‘Wij proberen Wassenaar elke dag een stukje mooier te maken’

Ze vormen de helft van de leiding van een echt Wassenaars familiebedrijf: vader Berry (62) en zoon Arjen (28) van der Holst. De andere helft wordt gevormd door Berry’s broer René (61) en diens zoon Steven (30). De 2e en 3e generatie van het zo’n 60 jaar geleden door vader en opa Gerard gestichte bedrijf. Tegenwoordig goed voor de werkgelegenheid van een kleine 50 personen.  

Wat is het geheim van jullie succes?
Berry: ‘Onze klantgerichtheid. Klanten weten ons ook jaren later zonder problemen opnieuw te vinden. Daardoor is onze orderportefeuille gelukkig ook altijd goed gevuld.’ Arjen: ‘En onze specialisatie op sommige terreinen, zoals het grondwerk voor kelders in oude stadscentra. Dat zijn soms best ingewikkelde klussen, waar wij onze hand of beter gezegd onze machines niet voor omdraaien.’

Hoe kijken jullie aan tegen de actuele ontwikkelingen in het dorp?
Arjen: ‘Het ondernemersklimaat is nog altijd niet om over naar huis te schrijven. De gemeente wil allerlei bedrijfslocaties een andere bestemming geven zonder met alternatieven te komen voor de daar gevestigde ondernemers tot aan het eigen gemeentebedrijf aan toe. De verkeersplannen zijn een ramp. Mensen en bedrijven worden nauwelijks bereikbaar. Zelfs aanrijtijden van de hulpdiensten kunnen niet meer worden gegarandeerd.’ Berry: ‘Terwijl Wassenaar zoveel mogelijkheden heeft om tot in lengte van jaren veel mensen een goede boterham te laten verdienen zonder het woongenot van anderen tekort te doen.’

Hoe hadden jullie dat dan gedacht?
Berry: ‘Door met een overall visie te komen waar bedrijvigheid gewenst is en kan worden uitgebreid en daar strikt aan vast te houden, kan de gemeente een vliegwiel in gang zetten waar het dorp alleen maar mooier van wordt. Uitbreiding van Maaldrift en verplaatsing van bedrijvigheid daarnaartoe lost allerlei knelpunten elders in het dorp op.’ Arjen: ‘En als je voor het verkeer dat nu bij het Rozenplein de N44 op en af moet bij Maaldrift een alternatief biedt, maak je ook heel veel particulieren in het dorp blij.’ Berry: ‘Het lijkt wel of het bij de gemeente ontbreekt aan voldoende expertise en historisch besef. Terwijl in het dorp zoveel kennis en kunde voor het grijpen ligt. Maak daarvan gebruik in plaats van dure tijdelijke krachten in te huren en steeds maar opnieuw onderzoeken uit te voeren zonder dat die gevolgd worden door krachtige besluiten die voortvarend in daden worden omgezet.’

Welke rol kan Ondernemend Wassenaar hierin spelen?
Berry: ‘Zelf behoor ik tot de oprichters en eerste bestuursleden van Ondernemend Wassenaar. Het verschil met de andere ondernemersverenigingen in het dorp is, dat echt iedere ondernemer lid kan worden. En dat is met thans 120 leden uit vrijwel alle branches al aardig gelukt, hoewel er natuurlijk altijd nog meer bedrijven bij kunnen. Hierdoor kan OW zo nodig na ruggenspraak met de achterban de gemeente helpen bij het nemen van de juiste beslissingen op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Mooi voorbeeld is de net door OW uitgevoerde enquête naar de gevolgen van de energiecrisis voor de Wassenaarse bedrijven. Ik hoop dat de gemeente daarmee zijn voordeel doet ’

Voor welke uitdagingen staat jullie eigen bedrijf?
Arjen: ‘Verduurzaming is ook in onze branche een belangrijk onderwerp. Ons machinepark draait nog altijd grotendeels op diesel en fabrikanten komen niet of nauwelijks met alternatieven die bijvoorbeeld op elektriciteit of waterstof werken. Samen met andere jongeren uit de branche in onze provincie probeer ik druk uit te oefenen om dat toch voor elkaar te krijgen. De huidige energieprijzen maken verduurzaming nog urgenter.’

G. van der Holst en Zn BV
Berry en Arjen van der Holst
Marineweg 5
2241 TX  Wassenaar
E info@gvdholstzn.nl
T 070-5117928
W www.gvdholstzn.nl

 

Bij de foto: Zoon Arjen (l) en vader Berry van der Holst vormen de helft van de leiding van het familiebedrijf in grond-, water- en aanverwante werken, dat elke dag opnieuw probeert Wassenaar een stukje mooier te maken. (Foto: PR)