Energiecrisis heeft grote impact op winstgevendheid Wassenaarse bedrijven

Omdat wij vermoedden dat de energiecrisis grote gevolgen zou kunnen hebben voor een groot aantal Wassenaarse bedrijven hebben wij in de eerste helft van oktober een korte anonieme enquête per email uitgezet onder onze leden om de belangrijkste feiten hierover boven tafel te krijgen. Niet minder dan 49 van de 112 leden, die konden worden bereikt, reageerden binnen de daarvoor gestelde termijn van 1 week. Een ongekend hoog aantal voor een e-mailing, wat aangeeft hoezeer het onderwerp ook bij de Wassenaarse ondernemers leeft. De enquête-uitslag is op donderdag 17 oktober tijdens het Economisch Overleg Wassenaar (EOW) aangeboden aan en besproken met wethouder Economische Zaken Aart van Sloten. Wij hopen dat het hierdoor verworven inzicht bijdraagt aan het verkrijgen van passende aanvullende maatregelen van de plaatselijke overheid op de steun die vanuit het Rijk aan bedrijven wordt geboden.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de sterk gestegen energieprijzen een grote impact hebben voor de helft van de respondenten. Een bijna even groot aantal geeft aan de hogere kosten niet of slechts zeer ten dele aan hun klanten te kunnen doorberekenen. Alle respondenten moeten gemiddeld één derde van de kostenverhoging voor eigen rekening nemen. Veel ondernemers die ook nog coronaschulden hebben, geven aan dat zij door de energiecrisis nog meer moeite zullen hebben om die te voldoen, dan toch al het geval was.

De volledige uitslag in de vorm van een powerpoint presentatie vind je hier. Mocht deze vragen bij je oproepen, aarzel dan niet een email naar secretariaat@ondernemendwassenaar.nl te sturen. We zullen ze graag beantwoorden.